Marijampolės apskritis

Marijampolės rajonas

Marijampolės skyrius
Vytauto g. 18, 68298 Marijampolė
Vytautas Narušis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
+ 370 684 71512

Kalvarijos savivaldybė

Kalvarijos skyrius
Vincas Plikaitis
Skyriaus pirmininkas
+ 370 687 44 536

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kazlų Rūdos skyrius
Daiva Juknevičienė
Skyriaus pirmininkė
+ 370 612 65 344

Šakių rajonas

Šakių skyrius
Vladas Sederevičius
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
+ 370 611 565 41

Vilkaviškio rajonas

Vilkaviškio skyrius
Marija Linkevičienė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja
+ 370 681 34 244