Valdyba

Iš partijos įstatų:

(...)

5.15. Partijos pirmininkas, partijos pirmininko pavaduotojai pagal savo pareigas yra valdybos nariai. Likusieji valdybos nariai, kurių skaičius yra dvejetu didesnis už partijos pirmininko pavaduotojų skaičių, slaptu balsavimu renkami partijos kongrese partijos pirmininko kadencijos laikotarpiui. Partijos pirmininkui atsistatydinus ar jį atšaukus ir išrinkus naująjį partijos pirmininką, valdybos nariai perrenkami. 
5.16. Valdybos posėdžiuose su balso teise dalyvauja 10 apskričių koordinacinių tarybų pirmininkai, Vilniaus ir Kauno savivaldybių koordinacinių tarybų pirmininkai bei partijos atsakingasis sekretorius. Valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise dalyvauja partijos Seimo frakcijos nariai. 

Valdybos sudėtis:

Remigijus Žemaitaitis - pirmininkas

Kęstutis Bartkevičius - pirmasis pirmininko pavaduotojas kestutis.bartkevicius@lrs.lt  

Almantas Petkus - atsakingasis sekretorius  almantas.petkus@gmail.com

 ​​​      Vladas Achmatovas vladastt@gmail.com 

Valerijonas Bernotas valerijonas.bernotas@gmail.com

Algimantas Dumbrava  algimantas.dumbrava@lrs.lt

Arturas Galakvošius alytaustvarka@gmail.com

Martynas Gedvilas

Loreta Jakinevičienė l.jakineviciene@gmail.com

Vidmantas Karabinas  kavidmas@gmail.com

Bronislovas Klyvis 

Kęstas Komskis kestas.komskis@lrs.lt

Vytautas Laurinaitis meras@silute.com

Donatas Laurinavičius donatas.laurinavicius@lrs.lt

Kristina Nakutytė

Gediminas Onaitis gediminas.onaitis@ukmin.lt

Vincas Plikaitis vpmitas@gmail.com

Juozas Rokas  antalksne@gmail.com

Aušra Ručienė rucieneadvokate@gmail.com

Dobilas Sinkevičius  dobilass@yahoo.com

Kęstutis Trečiokas  telsiu.tt@gmail.com

Egidijus Vilimas vilgidis@gmail.com