Abejonės dėl galimybių studijų efektyvumo ir naudingumo

2016-07-04, Vytautas Kamblevičius, Seimo narys

Seimo Audito komitetas, vykdydamas valstybės biudžeto lėšų panaudojimo parlamentinę kontrolę ir matydamas, kad kasmet valstybės institucijų išlaidos ekspertams didėja, nutarė paanalizuoti, kokias galimybių studijas 2013–2015 metais ministerijos ir jų reguliavimo sričiai priskirtos įmonės, įstaigos, bendrovės, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, bei institucijos prie ministerijų pirko.

Pagal pateiktus duomenis galima pastebėti, kad per 2013–2015 metus galimybių studijoms išleista daugiau nei 5 mln. Eur. Beveik po 1 mln. eurų galimybių studijoms išleido Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija ir Energetikos ministerija. Komiteto narius sudomino Kultūros ministerijos pirktos mažos vertės galimybių studijos ir galimybių analizės, kurias, Komiteto narių nuomone, galėtų atlikti ministerijos ar jos pavaldžių institucijų darbuotojai. Taip pat Komiteto narius pribloškė Ugdymo plėtros centro pirkta 0,7 mln. Eur vertės galimybių studija, kurios tikslas – gauti patikimų duomenų apie šalies suaugusiųjų kompetencijų lygį, siekiant palengvinti suaugusiųjų švietimo programų planavimą ir įgyvendinimą, tačiau kyla klausimas, ką mes darysime su šia prabangia studija, ar mes ją panaudosime, ar kaip ir daugumą studijų ji atsiguls į valstybės tarnautojų stalčių?

Komitetas nagrinėdamas Valstybės kontrolės ataskaitą „Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės“ taip pat pastebėjo Švietimo ir mokslo ministerijos ne šeimyniškumą kuriant ir steigiant praktinio mokymo centrus profesinio mokymo įstaigose, kur investuota apie 118 mln. eurų, tačiau įsteigti centrai dirba ne visu pajėgumu arba iš vis nenaudojami.

Komiteto posėdžio metu paaiškėjo, kad nesant vieningai nuomonei, kas yra laikoma galimybių studija ir galimybių analizė, kai kurios ministerijos pateikė ne visą informaciją apie pirktas analizes. Pavyzdžiui, Susisiekimo ministerija nenurodė, kad VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirko studiją ,,ES uostų žemės nuomos teisinio reglamentavimo lyginamoji analizė“, kurios kaina virš 70 tūkst. Eur. Šią informaciją Susisiekimo ministerijos atstovai pažadėjo patikslinti ir papildyti.

Pastebima, kad valstybės biudžeto lėšos yra taškomos galimybių studijų pirkimui, nors jų tikslingumas kelia abejonių, be to tikėtina, kad kai kurios studijos gali dubliuoti viena kitą, todėl Audito komitetas perduos surinktą informaciją detaliau įvertinti galimybių studijų efektyvumą ir naudingumą kitiems Seimo komitetams, bei prašys Vyriausybės išanalizuoti ir įvertinti galimybę pavesti ministerijoms privalomai viešinti informaciją apie pirktas galimybių studijas ir analizes.