Ar tinkamai ginami „Gariūnų“ parke dirbančių smulkiųjų ir vidutinių verslininkų interesai?

2016-07-28, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras
www.fotogenijai.lt

Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius, svarstydamas Valstybės kontrolės parengtą valstybinio audito ataskaitą „Valstybei svarbūs ekonominiai projektai“ atkreipė dėmesį į smulkiųjų ir vidutinių verslininkų interesus dirbančių verslo parko „Gariūnai“ teritorijoje. Valstybės kontrolės pateiktoje išvadoje yra pažymėta, jog 2010 m. iniciatyvinės smulkiųjų prekybininkų grupės atstovai kreipėsi į Ūkio ministerija ir nurodė, kad verslo parką „Gariūnai“ valdančios bendrovės reikalauja mokėti depozitinius 10 000 Lt (2896,2 EUR) užstatus už naujai pastatytus pastatus. Negana to, šį skundą pasirašė daugiau nei 600 smulkiųjų verslininkų. Tačiau nuo 2010 m. iki šios dienos ministerija nėra gavusi situacijos paaiškinimo iš verslo parką valdančių bendrovių, todėl vis dar nėra įvertinta, ar bendrovės nepažeidė sutarties reikalavimų.

Seimo Audito komiteto pirmininkas V. Kamblevičius pažymėjo, jog įgyvendinant Paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui parko „Gariūnai“ projektą, bendrovės įsipareigojo laikantis sutarties sąlygų nenustatyti jokių papildomų ir ekonomiškai nepagrįstų mokesčių ir rinkliavų smulkiems ir vidutiniams verslininkams, dirbantiems Gariūnų parko teritorijoje, kaip įnašo, kuriuo būtų visiškai ar iš dalies dengiamos projekto įgyvendinimo (statinių statyba, įrengimas, inžinierinės infrastruktūros įrengimas ir pan.) išlaidos.

„Kodėl valstybinės svarbos projektą administruojančios įmonės nesugebėjo ar nenorėjo įrengti sutartyje numatytų amatininkų ir liaudies meistrų zonų, kurių plotas 1000 m2, ir taip nebuvo sukurtas numatytas darbo vietų skaičius – 100 vnt. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Man kyla labai daug klausimų kodėl bendrovės taip atkakliai vengia pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimą, o Ministerija 2010–2015 m. laikotarpiu daugiau nei 15 kartų kreipėsi į verslo parką „Gariūnai“ valdančias bendroves, tačiau nė karto negavo ataskaitų ir informacijos apie projekto įsipareigojimų įgyvendinimą. Sieksime išsiaiškinti ar smulkiųjų ir vidutinių verslininkų, dirbančių Gariūnų parko teritorijoje interesai yra tinkamai atstovaujami“, – pabrėžė Audito komiteto pirmininkas V. Kamblevičius.