Kodėl ministerijos vėl lengva ranka švaisto biudžeto lėšas – komandiruotėms, priedams bei premijoms

2016-09-14, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras
www.fotogenijai.lt

Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius išanalizavo Lietuvos asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie 2016 m. I pusmečio išlaidas transportui, kvalifikacijos kėlimui, reprezentacijai, komandiruotėms, samdomiems ekspertams, konsultantams ir audito paslaugoms. Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius apgailestavo, kad didėjo 1,1 mln. Eurų išlaidos komandiruotėms (nuo 9 mln. Eur 2015 metais iki 10,1 mln. Eur 2016 metais), tačiau išlaidos reprezentacijai (2,4 mln. Eur) ir kvalifikacijos kėlimui (1,4 mln. Eur) išliko tokios pat kaip ir 2015 metų I pusmetį.

Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius pabrėžė, jog transportui 2016 m. I pusmetį daugiausia lėšų antrus metus iš eilės panaudojo Krašto apsaugos ministerija – apie 7,8 mln. Eur. Viena Krašto apsaugos ministerija išleido daugiau kaip pusė transporto lėšų skirtų visiems Lietuvos 157 asignavimų valdytojams ir keturis kartus daugiau negu Policijos departamentas, kuris dėl kuro stokos negali tinkamai reaguoti į visus iškvietimus.

Reprezentacijai daugiausiai antrus metus iš eilės išleido Užsienio reikalų ministerija – 705 tūkst. Eur (20 tūkst. Eur daugiau negu 2015 metais.) ir Krašto apsaugos ministerija – 473 tūkst. Eur. (72 tūkst. Eur daugiau negu 2015 metais). Bendrai 2016 m. I pusmetį, lyginant su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, išlaidas reprezentacijai padidino 59 asignavimų valdytojai.

Kvalifikacijos kėlimui daugiausia lėšų išleido Krašto apsaugos ministerija – 416 tūkst. Eur ir Finansų ministerija –172 tūkst. Eur. Krašto apsaugos ministerijos išlaidos kvalifikacijos kėlimui 2016 metais padidėjo net 2 kartus.

Ekspertams daugiausiai išleido Lietuvos mokslo taryba – 334 tūkst. Eur ir Kultūros ministerija –259 tūkst. Eur.

Komandiruotėms antrus metus iš eilės daugiausiai lėšų išleido Krašto apsaugos ministerija – net 3,6 mln. Eur ir Užsienio reikalų ministerija – 0,8 mln. Eur. Krašto apsaugos ministerijos išlaidos komandiruotėms per 1 metus padidėjo net 1,2 mln. Eur.

Audito komiteto pirmininkas V.Kamblevičiui pažymėjo, jog darbo užmokesčio fondo I pusmečio išlaidos lyginant 2011–2016 m. palaipsniui didėja, o lyginant 2016 m. I pusmetį su 2015 atitinkamu laikotarpiu – padidėjo 8,6 mln. Eur. Išlaidos didėjo pareiginei algai, viršvalandžiams, premijoms ir kitoms išmokoms, tačiau nežymiai mažėjo priedams ir priemokoms. 2016 m. I pusmetį priskaičiuota 508,4 mln. Eur darbo užmokesčio fondo.

„Akivaizdu, jog didelė problema išlieka priedai ir priemokos: 369,3 mln. Eur sudarė pareiginė alga, tačiau 60,4 mln. Eur sudarė priedai ir 16,7 mln Eur priemokos, 45,6 mln. Eur atostoginiai. Finansų ministerija išleido 6 mln. Eur priedams, Krašto apsaugos ministerija – 3,8 mln. Daugiausiai priedų vadovams 2016 metų I pusmetį buvo išmokėta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybei net 265 tūkst. Eur“, – stebėjosi Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius