Nepamatuoti sprendimai atima galimybę tęsti pradėtus darbus

2017-04-26

Prisimenant 2016 m. liepos 13 d. Vidaus reikalų ministerijos surengtą diskusiją su Seimo nariais, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovais dėl lūkesčių regionų politikos atžvilgiu, kurie atneštų maksimalią naudą provincijoje gyvenantiems žmonėms, norisi paklausti, ar dėl Vyriausybės nuo 2008 m. vykdomo policijos, teismų, sveikatos, socialinių ir švietimo įstaigų reorganizavimo Mažeikiai netaps užkampiu? Mažeikiuose reorganizavus Mažeikių darbo biržą – prijungus šią įstaigą prie tuometinės Plungės darbo biržos, prijungus Mažeikių rajonų policijos komisariatą prie Telšių rajono policijos komisariato, Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai tapus pavaldžiai Telšių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, šioms įstaigoms netekus juridinio statuso, nėra galimybės disponuoti lėšomis, todėl smunka darbuotojų motyvacija dirbti, mažėja gyventojų pasitikėjimas viešojo saugumo institucijomis, kaimo vietovėse, kur klesti buitiniai nužudymai ir girtavimas, nebeliko įgaliotinių, gerai įrengti įstaigų pastatai nepakankamai naudojami.

 

Dauguma ekspertų siūlo pagrindinius veiksnius, kurie paskatintų regionus tapti konkurencingesniais, įvardija, kad būtina kuo daugiau skleisti ,,gerą žinią“ apie regioną ir taip formuoti jo teigiamą įvaizdį. O šiuo metu regionų „gera žinia“ tėra ta, kad policijos dabar tenka ieškoti apskričių centruose, prokuratūros ir teismų – dar toliau, apygardose. Panašus likimas, vertinant artimiausius planus, laukia gyventojų ir gydymo srityje. Mat, neatsižvelgiant nei į tai, kad Mažeikių rajone – žymiai daugiau gyventojų negu Telšių rajone, nei į aiškius kriterijus bei regionų specifiką, – būtent Telšių ligoninei numatoma skirti investicijas tiek patalpoms atnaujinti, tiek įrangai įsigyti, o tam tikras procedūras numatoma atlikti taip pat tik Telšiuose.

Siekiant išlaikyti pagrindinę apylinkės teismo buveinę Mažeikiuose, atsižvelgiant į Mažeikių rajono apylinkės teismo, Telšių rajono apylinkės teismo ir Akmenės rajono apylinkės teismo materialinę bazę, žmogiškuosius resursus, veiklos rodiklius bei susisiekimą tarp miestų, kartu su kolega Valiumi Ąžuolu pateikėme įstatymo pataisas, siūlydami Akmenės rajono apylinkės teismą ir Telšių rajono apylinkės teismą reorganizuoti prijungimo būdu prie Mažeikių rajono apylinkės teismo. Deja, gauta Seimo Teisės departamento išvada, kad teismų reorganizavimo procesas yra prasidėjęs, todėl minėtų teismų prijungimas prie Mažeikių rajono apylinkės teismo yra diskutuotinas.

 Dabartinė Vyriausybė dėl regionų švietimo ir socialinių įstaigų infrastruktūros gerinimo turbūt rėmėsi ekonomisto R. Kuodžio nuomone, cituoju: „Regionams nebeverta skirti tiek pinigų, kiek buvo seikėjama Europos Sąjungos paramos. Yra didelė takoskyra tarp ekonomistų ir politikų. Šie renkami regionuose ir bando padaryti viską, kad ten daugiau europinės paramos nusėstų“. Todėl mano, kaip politiko, pateiktiems pasiūlymams skirti 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžete lėšų Mažeikių Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės pastatų atnaujinimo darbams, Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Delfinas“ baseino remonto darbams, Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Gintarėlis“ šildymo sistemos keitimui, Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklai aikštyno bei Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos stadiono universalios dirbtinės dangos įrengimui, nebuvo pritarta.

Turiu pastebėti, kad Valstybės investicijų 2017–2019 metų programos lėšų paskirstymas kelia vis didesnių abejonių. Apmaudu, kai šių metų Valstybės investicijų programoje Mažeikių rajonui neskiriamos lėšos nei naujiems, nei tęstiniams projektams, dėl to ne tik ilgėja šių projektų įgyvendinimo laikas, bet ir lėšų poreikis jiems pabaigti didėja keletą kartų. Paanalizavus šią programą, nesunku pastebėti, kad šių metų projektai, kuriems skirtos lėšos, vienareikšmiškai – valdančiųjų rankose.

 Štai, pavyzdžiui, Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardai, kurioje buvo išrinkta Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Greta Kildišienė, skirta solidi suma tiek Anykščių plaukimo baseino pastato rekonstrukcijai, tiek Anykščių rajono Troškūnų gimnazijos pastato rekonstrukcijos II etapui. Sporto salėms statyti, aikštynams modernizuoti ar tiesiog sporto centrams nepagailėta bei dosniai atseikėta iš valstybės biudžeto ir kitoms apygardoms, kuriose išrinkti būtent Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai. O Mažeikių daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso projektui, kaip ir aukščiau minėtiems, lėšų neatsirado... Kyla klausimas: ar projektų atrankoje vertinama sąsaja tarp išlaidų ir rezultato bei sistemiškas investicijų panaudojimas? Pritariu Valstybės kontrolei, jog būtina keisti valstybės investicijų, kurios numatytos Valstybės investicijų programoje, planavimo ir atsiskaitymo tvarką, kad nebūtų sąlygų dar vienai biurokratijos išraiškai.

Jei Vyriausybė ir toliau vykdys tokią neefektyvią regioninę politiką, kurios priežastys – didelė šalies centralizacija, tai regionuose sulauksime tik dar didesnio sodybų tuštėjimo meto.

Seimo narys

Kęstutis BARTKEVIČIUS