Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas kainuoja daug - rezultatai nedžiugina

2016-06-16, Vytautas Kamblevičius, Seimo narys

Seimo Audito komitetas posėdyje svarstė Valstybės kontrolės ataskaitą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“, kurioje atskleidžiamos kompleksinės problemos Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesas iki šiol organizuojamas be aiškios sistemos, nėra nustatomi šio proceso prioritetai, nėra veikiančio kontrolės mechanizmo pasiektiems rezultatams įvertinti.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui per pastaruosius kelerius metus išleista daugiau nei 70 mln. eurų, tačiau vienas iš svarbiausių šio procesų rezultatų – mokinių pasiekimų lygis –  negerėja. Atliktas auditas parodė, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas neatsižvelgiant į finansavimo poreikį ir laukiamą rezultatą.

Pedagogų kompetencija ir kvalifikacijos tobulinimas daro didelę įtaką švietimo kokybei, o pastarosios rezultatas yra mokinių pasiekimai ir jų pažanga. Tačiau tarptautinių tyrimų duomenimis, mokinių pasiekimai mūsų šalyje 2012–2014 m. buvo žemesni negu Europos Sąjungos ir EBPO (Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) šalių vidurkis. Maža to, skaičiuojama, kad 100 mokinių Lietuvoje tenka 9,5 pedagogo. Tai yra didžiausias vidurkis Europos Sąjungoje ir jis dar auga.

Mane, kaip  Audito komiteto pirmininką, labiausiai šokiravo neatsakingas Švietimo ir mokslo ministerijos požiūris į svarstomo klausimo svarbą. Posėdyje nedalyvavo nei vienas ministerijos politikas. Dalyvavę ministerijos tarnautojai negalėjo tinkamai atsakyti į komiteto narių užduodamus klausimus, susijusius su politikos formavimu pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Manau, kad užtenka dangstytis ateičiai kuriamais planais ir metodikomis. Problema turi būti sprendžiama iš esmės.

Po svarstymo Audito komitetas nusprendė ataskaitą perduoti svarstyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir paprašyti jų informuoti Audito komitetą apie priimtus principinius sprendimus dėl tokios gausos neišspręstų problemų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Minėtos ataskaitos svarstymą stebėjo ir svečiai iš Gruzijos – Gruzijos parlamento Biudžeto ir finansų komiteto nariai, kurie domisi gerąja praktika, susijusia su nacionalinės aukščiausios audito institucijos pateikiamų audito ataskaitų svarstymu parlamentiniame lygmenyje.