Prezidentės metiniame pranešime - fragmentiškas požiūris į valstybę

2016-06-09, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ Respublikos Prezidentės metiniame pranešime pasigedo valstybės vadovės požiūrio į ypatingai opias visuomenės gyvenimo problemas ir konstruktyvius jų sprendimo būdus.

Seimo frakcija „Tvarka ir teisingumas, vertindama Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą mano, kad šalies vadovė nepakankamai išsamiai apžvelgė svarbiausius procesus, kurie lemia daugumos paprastų žmonių gyvenimą Lietuvoje. Valstybės vadovės liko nepaliesti smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų, naujų darbo vietų kūrimo, regionų atkirties, šeimos ūkininkavimo iššūkiai, beatodairiškai brangstančio pragyvenimo klausimai.  

Frakcijos nariai apgailestauja, kad Respublikos Prezidentė toliau eskaluoja ir politizuoja vadinamus korupcijos skandalus, tendencingai interpretuoja teisėsaugos institucijų atliekamus tyrimus, demonstratyviai nepaiso valdžių atskyrimo principų.

Kita vertus, Prezidentės metiniame pranešime nebuvo užsiminta, jog Lietuva metų metus ignoruoja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų įgyvendinimą, nesiekia Lie­tu­vos tei­si­nės sis­te­mos to­bu­li­ni­mo bei stip­ri­nimo žmo­gaus tei­sių garanti­jų ša­ly­je.

„Respublikos Prezidentės metiniame pranešime išvis neatsirado vietos regioninės plėtros strategijai, kai tuo tarpu Lietuvoje tarp atskirų regionų bei tarp miesto ir kaimo esanti netolygi plėtra yra labai aktuali. Nebuvo paliesta žemės ūkio sektoriaus aktuali problema - pieno supirkimo kainos, nors krizė pieno sektoriuje yra apėmusi ne tik Lietuvą, bet ir visą Europos Sąjungą,“ -  teigia K. Bartkevičius.

Vis dėlto, reikėtų atkreipti dėmesį, jog šiame Respublikos Prezidentės metiniame pranešime yra  ženklų, kuriuos reikėtų išgirsti politikams, nutraukti ginčus dėl nereikšmingų dalykų ir imtis būtiniausių, mūsų valstybę stiprinančių sprendimų.

Daugiau informacijos

Frakcijos „ Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Kęstutis Bartkevičius

Tel. 8 (5) 239 6617