Savivaldos išorės audito grandys turi būti vienodai stiprios

2016-06-10, Vytautas Kamblevičius, Seimo narys

Audito komiteto surengtoje konferencijoje „Savivaldybių išorės audito sistema Lietuvoje: patirtys, įžvalgos ir ateities iššūkiai“, kuri vyko š. m. birželio 8 d., pateiktos įžvalgos ir diskusijos suteikė puikią progą giliau susipažinti su savivaldybių išorės audito sistema, jos daromu poveikiu ir nauda visuomenei.

Valstybės kontrolės atliktos užsienio šalių analizės rezultatai parodė, kad idealaus savivaldybių išorės audito modelio nėra. 80 proc. Europos šalių, veikia „dviejų lygių“ išorės audito sistema – nacionalinio ir savivaldos/regiono. Lietuvoje veikianti vietos savivaldos išorės audito sistema atitinka tarptautinę praktiką, tačiau viena grandis mūsų sistemoje yra silpnesnė, tai – savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos, kurios turėtų siekti ir tapti lygiaverčiais Aukščiausios audito institucijos partneriais.

Konferencijoje buvo išsakytos Savivaldybių kontrolierių, Savivaldybių asociacijos, Valstybės kontrolės atstovų ir savivaldybių atstovų nuomonės apie praktikoje kylančias problemas, tobulintinas sritis ir kryptis.

Konferencijoje dalyvavo tik trijų savivaldybių atstovai, todėl nebuvo galimybės sužinoti savivaldybių merų nuomonės, kaip stiprinti kontrolės sistemą ir ar lėšų taupymas kontrolės tarnybos darbuotojo etatui, leidžia pasiekti efektyvesnį ir naudingesnį turto ir lėšų valdymą bei naudojimą.

Audito komitetas ir Valstybės kontrolė ateityje taip pat neliks abejingi savivaldos audito sistemos klausimams bei skatina visus, o ypatingai Lietuvos savivaldybių asociaciją, Savivaldybių kontrolierių asociaciją imtis iniciatyvos.

Tikiu, kad visi išsinešime minčių pamąstymui, kaip keistis ir pradėdami keistis nuo savęs po truputį pakeisime ir pasieksime, kad išorės audito sistema vietos savivaldoje būtų efektyvi ir naudinga, o atliekami auditai savivaldybėse darytų reikšmingą įtaką bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimui. Norint, kad vietos bendruomenė pasitikėtų savivaldybių kontrolieriais yra būtini pokyčiai, kurie leistų sustiprinti savivaldybių kontrolės tarnybų nepriklausomumą, principingumą ir kompetenciją, o tai įmanoma pasiekti būnant nepriklausomiems ir vieningiems.