Seimo narys Kęstutis Bartkevičius siūlo grąžinti atimtas pensijas bei pašalpas

2017-01-18

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus informacinis pranešimas

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, kaip vienas iš iniciatorių, užregistravo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-311), kuriuo siūlo grąžinti sumažintos pensijos, pašalpos ar kompensacijos dalį, neišmokėtą taikant Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) nuostatas. Kompensuojamoji suma asmenims siūloma išmokėti 2018–2022 metais. Įstatymo projektas parengtas siekiant nustatyti tvarką, pagal kurią bus kompensuojamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, sumažintos dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo pašalpų, sumažintų dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatų taikymo, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, sumažintų dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo, dydžius ir terminus. Ir nors šio projekto įgyvendinimui prireiktų nemažų valstybės biudžeto lėšų, - Kęstutis Bartkevičius mano, kad, priėmus minėtą įstatymo projektą, Seimas tokiu savo sprendimu pateisintų pagrįstus ir teisėtus žmonių lūkesčius.
Taip pat Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, sulaukęs Mažeikių gyventojų paklausimo, kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją prašydamas atsakyti, kuo remiantis ir kodėl buvo pakeltas pastovus ir kintamas mokestis už suskystintas naftos dujas ir ar šis kainų šuolis tikrai pagrįstas bei nepažeidžiantis vartotojų teisių, o taip pat sąžiningumo bei protingumo principų.

Daugiau informacijos:
Frakcijos „ Tvarka ir teisingumas“ narys Kęstutis Bartkevičius
Tel. 8 5 2396617