Seimo narys - lyg paskutinė instancija

2016-06-02, Daiva Bartkienė
Martyno Ambrazo nuotrauka.

Laiškas iš Vokietijos Balsiuose gyvenančiam  Zigmui Pilypui prilygo griausmui iš giedro dangaus - dorai gyvenimą nugyvenęs  žmogus niekada negalvojo, kad jo vardu  kas nors gali pasinaudoti. Pranešimas apie tolimame krašte jam paskirtą baudą privertė  Z. Pilypą sunerimti, kad net ir pačiam doriausiam žmogui mūsų šalyje kada nors gali teikti pasimatuoti antrankius.

Balsiai, kažkada priklausę "Nemuno" kolūkiui, neabejotinai buvo kaimiška gyvenvietė, tačiau pastarąjį dešimtmetį vis labiau panašėja į Šilalės priemiestį. Nedaug kas šioje gyvenvietėje dar laiko gyvulius, bet  aštuonbutyje gyvenantys Danutė ir Zigmas Pilypai po senovei verčiasi ūkiškai - nusipeni  paršiuką, laiko porą karvučių, pasidaro ir sau pieno produktų, ir gyvulių nelaikantiems kaimynams kokį sūrį suspaudžia.

Ūkis jiems neleidžia po pasaulį blaškytis, laiko pririšęs prie namų. Nors kažkada kolūkio surengtose ekskursijose "po plačiąją tėvynę" mielai dalyvaudavo abu Pilypai, dabar tolimų kelionių nė vienas nepasigenda - nei Europoje, nei už Atlanto gyvenančių vaikų ir kitų artimų žmonių neturi, o ilsėtis dar nėra kada. 

Todėl gegužės pradžioje iš Vokietijos Z. Pilypui atėjęs laiškas iškart nusmelkė negera nuojauta. Nors nė vienas šeimos narys vokiškai nemoka, Zigmas jame rado lietuviškomis raidėmis surašytą savo vardą, pavardę ir tikslų adresą, tad nė minutės neabejojo, kad pranešimas skirtas būtent jam.

Danutė rado laišką išversti galintį kaimyną ir šis ant reklaminio  lankstinuko surašė, ko vokiečiai nori iš jos Zigmo. Kaip ir Z. Pilypas nujautė, tai buvo pranešimas apie greičio viršijimą. Helmstedt savivaldybės  Eismo tvarkos tarnyba pranešė, kad  vilkiko "DAF" su priekaba, kurios valstybiniai numeriai JU-150,  vairuotojas šių metų kovo 10 d. 6.04 val.  už gyvenvietės ribos viršijo leistiną greitį 8 km/val.

"Pagal šiuos parodymus jūs esate atsakingas už pažeidimą. Prašome nurodyti vairuotojo vardą, pavardę ir per savaitę atsiųsti  pridėtą anketą",-  nurodoma vokiškai surašytame pranešime.

Kitame pranešimo lape ir be vertimo Z. Pilypas išsiaiškino, kad jam paskirta 15 Eur bauda, kurią reikia sumokėti į nurodytą sąskaitą. Kelių tvarkos taisyklių pažeidimo įrodymas - neaiški fotografija, kurioje visiškai nematyti vilkiko DAF  numerių.

"Žmogus fotografijoje net nepanašus į mane, aiškiai matyti, kad daug jaunesnis. Ir vilkiko jokio - nei DAF, nei kokio kito aš neturiu ir niekada neturėjau, nesuprantu, kodėl man tokius pranešimus siunčia",- prieš eidamas į Šilalės policijos komisariatą svarstė Z. Pilypas.

Deja, jokios pagalbos  pareigūnai šiam žmogui nesuteikė. "Susirinkę keli inspektoriai pavartė man atsiųstus popierius ir paaiškino, kad  per savaitę turiu su vertėju paskambinti nurodyti telefonu. Nebežinojau, kur daugiau eiti, jokių vertėjų nepažįstu, niekada su jomis  neturėjau reikalų, todėl nusprendžiau prašyti "Šilalės artojo" pagalbos",- aiškino  rūpesčių prispaustas Z. Pilypas.

Išsiaiškinti, kas atsitiko ir kodėl Vokietijos savivaldybė kreipėsi į "eismo tvarkos taisykles pažeidusį" balsiškį, niekada nebuvusį jokioje Europos Sąjungos šalyse ir neturintį nė vieno vilkiko, padėjo Šilalėje išrinktas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Pirmiausia jis paprašė Z. Pilypo nuvažiuoti į Tauragę ir iš transporto priemonių registracijos įstaigos paimti pažymą apie turimus automobilius bei vairuotojo kategorijas.

Išgirdę, kam reikia pažymos, valstybės įmonės "Regitra" darbuotojai žvilgtelėjo į vokiškus dokumentus, pavartė kompiuterio puslapius ir paklausė Z. Pilypo, ar jis turi  automobilinę priekabą.

"Sako, žiūrėk, ant to vilkiko tavo priekabiukės numeriai JU-150. Tarnautojai man paaiškino, kad tokių numerių ant vilkiko niekas nededa, todėl iškart aišku, kad kažkas mano vardu susuko aferą. Kai pasakiau, kad buvau policijoje,  šyptelėjo: sako, jūsų pareigūnai blogai dirba, kad tokių dalykų nemato",- pasakojo Z. Pilypas.

Balsiuose gyvenančiam žmogui dabar jau aišku, kad greičiausiai kažkas labai gudriai pasinaudojo prieš keletą metų jo prarastomis  vairuotojo teisėmis. Kur jos dingo - iki šiol nesupranta. Gal išslydo iš kišenės, o gal kažkas iškraustė automobilio daiktų dėtuvę. Nuvažiavo tuomet į Tauragės "Regitrą" ir gavo kitą vairuotojo pažymėjimą.

R. Žemaitaitis kreipėsi į Lietuvos ambasados Vokietijoje darbuotojus, kurių paprašė kreiptis į  Vokietijos teisėsaugos institucijas išsiaiškinti Z. Pilypui paskirtos baudos už greičio viršijimą aplinkybes bei suklastotų  transporto priemonės valstybinių numerių  panaudojimo tikslą.

Lietuvos  ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje darbuotojai susisiekė Helmstedt miesto administracija. Kelių eismo priežiūros skyriaus atsakinga darbuotoja p. Erxleben ambasados atstovams paaiškino, kad Z. Pilypas baudos gali nemokėti, nes tai buvo tik įspėjamasis baudos skyrimo raštas.

Šią savaitę tokį patį Helmstedt miesto administracijos Kelių eismo priežiūros skyriaus pranešimą gavo ir Z. Pilypas.

Tą pačią dieną Z. Pilypui pranešimą atsiuntė ir Šilalės policijos komisariato pareigūnai, į kuriuos  dėl suklastotų valstybinių transporto priemonės  numerių panaudojimo Vokietijoje kreipėsi Seimo narys R. Žemaitaitis.

Tyrėja Lijana Budvytienė  rūpesčio slegiamam žmogui pranešė, kad joks administracinis teisės pažeidimas nebuvo padarytas, nes suklastoti numeriai panaudoti ne Lietuvos, o Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

"ATPK (Administracinis teisės pažeidimų kodeksas) galioja tik  Lietuvoje, o šiuo atveju pažeidimas padarytas Vokietijos Federacinėje Respublikoje, todėl atsakomybė turi būti taikoma pagal  galiojančius Vokietijos Federacinės respublikos įstatymus",- rašoma  L. Budvytienės atsiųstame nutarime nepradėti  administracinės teisenos.

Belieka tikėtis, kad Lietuvos ambasados darbuotojai pareikalavo Vokietijos teisėsaugos institucijų ištirti valstybinių numerių suklastojimo faktą ir Z. Pilypas nesulauks dienos, kai  tie patys pareigūnai, kurie dabar atsisako tirti akivaizdų pažeidimą, neatvyks į jo namus su antrankiais. Skamba šokiruojančiai, bet juk  geriems darbams, kaip sako Zigmas, suklastoti automobilio numeriai nenaudojami.

Ir dar. Liūdna, kad Lietuvoje nėra kam užstoti akivaizdžiai neprasižengusį žmogų ir kad paskutine instancija, į kurią dar galima kreiptis pagalbos, Šilalėje yra ne vietiniai pareigūnai, o Seimo narys, išrinktas ne advokatauti, o leisti įstatymų.