Studijų finansavimo modelis – socialiai jautri problema

2016-06-07, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ pritaria mokslo ir studijų sistemos reformos poreikiui ir siekiamybei ir pripažįsta, kad sklandžiai veikianti, efektyvi ir konkurencinga mokslo ir studijų sistema yra esminė Lietuvos visuomenės ir ūkio klestėjimo, kiekvieno piliečio visaverčio gyvenimo sąlyga.

Parlamentarai pažymi, kad mažėjant potencialiems studentams Lietuvoje, kurias sąlygoja ženklus gimstamumo sumažėjimas ir emigracija, Lietuvos aukštosios mokyklos turi itin stiprinti studijų kokybę, o ne tik kiekybę, jos prieinamumą, kad liktų konkurencingos šalies viduje ir tarptautiniu mastu.

Pastaruoju metu aukštosiose mokyklose ruošiami studentai tokių specialybių, kurios visai nepatrauklios darbo rinkai, todėl frakcija „Tvarka ir teisingumas“ nariai pritaria Mokslų ir studijų įstatymo projekte įtvirtintam lanksčiam studijų modeliui, kuris leis planuoti studijas smulkiau ir racionaliau paskirstyti biudžeto finansavimą valstybei reikalingoms specialybėms.

Parlamentarai taip pat siūlo atkreipti dėmesį į profesinį mokymą, atnaujinti profesinio mokymo programas ir siūlyti didesnę mokymosi formų įvairovę, siekiant sudaryti sąlygas jaunimui įgyti tokius įgūdžius ir privalumus, kuriuos darbdaviai laiko svarbius, ir kurie paklausūs darbo rinkoje.

Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ įsitikinusi, kad aukštųjų mokyklų sujungimo iniciatyvos bei sprendimai  turi būti pagrįsti konkrečiai apskaičiuota socialine, ekonomine, finansine ir akademine nauda. Gerinant aukštųjų mokyklų tinklą negalima pamiršti Konstitucijos garantuotos teisės kiekvienam šalies piliečiui nepriklausomai nuo jo darbinės patirties, socialinės padėties, amžiaus ir gebėjimų įgyti aukštąjį išsilavinimą.

„Studijų finansavimo sistema yra esminis aukštojo mokslo reformos elementas, o studijų finansavimo modelis – socialiai jautri problema, nes turi atitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad aukštasis mokslas yra nemokamas gerai besimokantiems studentams. Todėl sveikintina, kad Seimas po ilgų diskusijų metų Įstatymu įtvirtino kriterijus, kuriuos atitinkantys asmenys bus laikomi gerai besimokančiais studentais, - kalbėjo Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“  seniūnas K. Bartkevičius.“

 

Daugiau informacijos

Frakcijos „ Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Kęstutis Bartkevičius