Teisybė - sunkiai pagaunama laimės paukštė

2016-06-06, Daiva Bartkienė
Martyno Ambrazo nuotrauka.

Kartą per mėnesį gyventojų priėmimus rengiantis Seimo narys Ramigijus Žemaitaitis šilališkiams jau seniai tapo ir patarėju, ir užtarėju, todėl jo priimamajame visada daug žmonių. Laukdami priėmimo beveik visi jie dalijasi patirtomis nuoskaudomis ir pripažįsta, kad sunkiausia teisybės ieškoti valdininkų kabinetuose.

Aklam valstybė nepadeda

"Atėjau paklausti Seimo nario, ar Lietuvoje yra bent kiek teisybės, ar akli senukai jau visai palikti likimo valiai?",- braukdama ašaras Seimo nario padėjėjams  Vytautui Juciui ir Justui Stankevičiui pasakojo šiauduviškė Teresė Bajorinienė.

Jos vyras Pranas visiškai aklas, be pagalbos jau nebeatsikelia iš lovos, nepavalgo ir nenueina į tualetą, tačiau gauna tik 53 Eur  kelionės išlaidų kompensaciją. Į devintą dešimtį įžengusi moteris  nebepajėgia juo rūpintis, o  kviestis pagalbą iš šalies neleidžia nedidelės Bajorinų pensijos.

"Buvau nuvažiavusi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Tauragės skyrių, sako, niekas daugiau nepriklauso, dar ir ten siuntimą išrašiusi šeimos gydytoja pylos gavo. nesuprantu, negi tik tiek valstybė aklam žmogui gali padėti?"- stebėjosi  moteris.

Išklausęs šiauduviškės ir peržvelgęs jos atsineštus dokumentus Seimo narys paaiškino, kad Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkoje numatyta tą patį išmokos koeficientą taikyti ir beveik akliems, ir visiškai akliems ligoniams.

2010 metais Specialiųjų poreikių nustatymo tvarką sugriežtinusi konservatorių vyriausybė nusprendė, kad išmoka nėra papildoma pensija, todėl nėra ir reikalo nustatinėti pensininkams nedarbingumo lygio - taip buvo apsispręsta taupyti didžiausių ligonių sąskaita.

R. Žemaitaitis įvykdė Šiauduvos gyventojos prašymą - parašė užklausimą Sveikatos apsaugos ministerijai ar slaugos išmoka gali būti perskaičiuojama, o moteriai patarė prašyti gydytojų, kad siuntime į Tauragę surašytų ir kitas jos vyrą varginančias ligas. Jei žmogus nebeįstengia pats atsikelti iš lovos, greičiausia jų turi ne vieną.

Sprendė "Sodros" problemas

Kvėdarnos seniūnijoje, Sauslaukio kaime gyvenantis  Adomas Kiudys Seimo nario priimamajame lūkuriavo ne pirmą kartą.

"Atėjau padėkoti jums už archyvuose iškapstytas pažymas",-  sakė žmogus, kuriam Seimo nario pagalba "pridėjo" net keturis metus darbo stažo. Dėl to jo pensija padidėjo keliomis dešimtimis eurų.

Ta pačia proga A. Kiudys nusprendė išsiaiškinti, ar yra galimybių atgauti nuo 2011 metų neišmokėtą pensijos dalį. R. Žemaitaitis užtikrino, kad įpareigoti "Sodrą" sumokėti kompensaciją galėtų tik teismas.

Jucaičiuose gyvenantis Petras Uselis  Seimo nario klausė, kur jam derėtų kreiptis, norint gauti priedą prie pensijos už tarnybą Černobilyje, kur 1987 metais  buvo išvežtas likviduoti katastrofos atominėje elektrinėje padarinius.

"Spaudoje skaitėme, kad reikia kreiptis į černobyliečiu draugiją, bet negirdėjome, kad Šilalėje tkia būtų",- svarstė žmogus. Seimo narys surengė P. Useliui "Sodros" specialistų konsultaciją, kurie nustatys, ar yra paskirtas priedas ir kokių duomenų reikia, kad prievarta į Černobylį išvežtas žmogus jį gautų.

Europa pensininkus ignoruoja

Šilališkę I. T. į Seimo nario priimamąjį atvijo didžiulis rūpestis. Jos dukra susirgo reta  liga, gydytojai nusprendė, kad vienintelė galimybė jai išgyventi - kepenų persodinimas.  Moteris Seimo nariui parašė prašymą suteikti finansinę pagalbą, todėl atėjo pasiteirauti, ar galima tikėtis kokių nors galimybių.

"Tokia diagnozė, kaip mano dukrai, Lietuvoje yra nustatyta tik trim žmonėms. Esame neviltyje, nežinome, kur kreiptis ir ką daryti",- nerimavo moteris. R. Žemaitaitis užtikrino, kad I. T. prašymas jau persiųstas Sveikatos apsaugos ministerijai, tačiau atsakymo dar reikėtų palaukti.

Kol kas jokių gerų žinių Seimo narys negalėjo  pateikti ir Europos Sąjungos parama nusivylusiai  A. L. kaimo vietovėje gyvenanti moteris siekė gauti paramą asbestiniams stogams pakeisti. Pernai nacionalinė mokėjimo agentūra jai atsiuntė neigiamą atsakymą, nes paraiška surinko per mažai balų. Toks pat atsakymas atėjo ir šiemet.

"Per mažai balų, nes esu pensininkė, pasitraukiau iš žemės ūkio gamybos, nors teisė į paramą turėtų būti visiems lygi. Manau, kad ignoruoti kurios nors amžiaus grupės žmones negalima. Kitu atveju gal sūnus padėtų, bet dabar, kai už p[ieną moka tik 13 ct, negaliu jo net prašyti",- skundėsi moteris.

A. L. apgailestavo susigundžiusi išmoka už pasitraukimą iš žemės ūkio gamybos. Sako, kad jei turėtų karvę, dabar bent  sau maisto produktų nereikėtų pirkti.

R. Žemaitaitis pripažino, kad naujajame paramos laikotarpyje susiaurintas paramos gavėjų ratas, todėl iš jo išstumti pensininkai. "Tokios yra Europos Sąjungos taisyklės, jų pakeisti negalime",- pripažįsta Šilalėje išrinktas Seimo narys.

Pasak R. Žemaitaičio,  ne visiems gyventojams įmanoma padėti, žmonės tai supranta ir nepyksta, jei mato geranoriškas pastangas. Beveik visi ateinantys konsultuotis gyventojai arba nežino, kur dėl savo problemų kreiptis arba  valstybės tarnautojai, pas kuriuose jie jau buvo, nesuteikė jiems pagalbos. Nemažai gyventojų Seimo nariui pateikia paklausimus tik dėl to, kad valdininkai nesugeba jiems elementariai paaiškinti įstatymų.