Tvarkiečiai: turi nebelikti bedarbių su universitetiniu išsilavinimu

2019-01-11

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai sausio 12 dieną rengiamame Seimo posėdyje pristatys įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį mokslus baigę jauni specialistai iš karto gautų darbą Lietuvoje.

Frakcijos narių parengtas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymas numato, kad „studijuojantys valstybės finansuojamose vietose studentai arba studentai, kurie įgijo aukštojo mokslo diplomą užsienyje ir kurio studijos buvo finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, baigę studijas privalo išdirbti Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus per 10 metų laikotarpį, jei valstybė sudaro sąlygas įsidarbinti pagal įsigytą specialybę“. Pataisose numatyta, kad jei absolventas nesutinka įsidarbinti pagal specialybę kai jam yra sudaromos tokios sąlygos, tuomet jis privalo grąžinti studijų įmokas į biudžetą.

„Mūsų tikslas yra toks, kad baigęs mokslus jaunas specialistas iš karto gautų darbą Lietuvoje, kuris būtų apmokamas taip, kad asmuo galėtų gyventi, o ne tik išgyventi. Valstybė privalo planuoti kiek ir kokių programų specialistų turi galimybę finansuoti bei pasiūlyti juos pilnai integruoti į darbo rinką po mokslų baigimo“, - sako Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Valentinas Bukauskas.

Valstybė gerai besimokančiam jaunimui garantuoja nemokamą mokslą, kuris finansuojamas iš valstybės biudžeto. Pasitaiko atvejų, kai studentas, kurio studijas finansavo valstybė, baigęs studijas išvyksta į užsienį, bet nepasilieka Lietuvoje, nes neturi tam motyvacijos. Tokiu būdu už Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas yra kuriami specialistai kitoms šalims, kitoms valstybėms. Lietuvos Respublika privalo sukurti sąlygas jauniems specialistams įsidarbinti savo šalyje pagal įgytą specialybę.

Daugiau informacijos Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ sekretoriate.