"Tvarkiečių" frakcija siūlo stiprinti Trišalės tarybos savarankiškumą ir nepriklausomumą

2016-09-16, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Frakcija „Tvarka ir teisingumas“, reaguodama į socialinių partnerių nuogąstavimus, teikia įstatymo projektą naujam Darbo kodeksui dėl Trišalės tarybos savarankiškumo ir nepriklausomumo stiprinimo.

Naujame Darbo kodekse numatyta, kad Trišalė taryba bus sudaroma Vyriausybės nutarimu ketverių metų kadencijai iš 15 narių – po lygiai iš nacionaliniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų organizacijų ir darbdavių organizacijų atstovų, Vyriausybės atstovų. 

Frakcijos nuomone, suteikiant teisę tik stipriausiam socialiniam partneriui iš trijų t.y. Vyriausybei  formuoti svarbiausią socialinio dialogo instituciją Lietuvoje, silpnintų Trišalės tarybos savarankiškumą ir nepriklausomumą. Todėl, Frakcija siūlo grąžinti nuostatą, kad Trišalė taryba sudaroma socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių ir savo veiklą organizuoja savarankiškai.