Tvarkos ir teisingumo rinkimų gairės ( Į pergalę!)

2016-03-20, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Nuotraukoje: Deklaracijos "Laisva Tauta ir klestinti Valstybė" pasirašymas. Valdas Vasiliauskas. Kęstutis Pūkas, Ryšardas Burda. 

Rinkimų štabo vadovo, Seimo nario Valdo Vasiliausko kalba XIV kongrese.

Broliai ir seserys.

Nors rinkimai į Seimą vyks tik spalio 9 dieną, nors oficialus rinkimų vajaus  startas, kai įsigalios VRK  ir Rinkimų įstatymo taisyklės, tik balandžio  8 dieną, rinkimai jau senų seniausiai prasidėję. 

Prasidėjo  dar pernai, kai koalicijos partnerių, o iš tikrųjų rinkimų konkurentų  buvo klastingai sužlugdytas Konstitucijos pataisos priėmimas ir užkirstas kelias į Seimo rinkimus  prezidentui Rolandui Paksui.

Rinkimų pradžią paskelbė  ir STT su prokurorais, pradėję puolimą prieš  Tvarką ir teisingumą bei jos geriausius  žmones.

Įkandin  prokurorų ir STT agentų net nesislapstydami kaip šunys puola konservatoriai ir  liberalai, inicijuojantys interpeliacijas ir paklausimus ar kreipimąsi į Konstitucinį Teismą.  Rinkimų kova dar niekad nebuvo tokia ankstyva ir purvina. Nei Tvarka ir teisingumas, nei partijos rinkimų štabas nesirengia vaidinti aukų. Mes šiems konservatorių ir liberalų smarkuoliams, kurie drabsto mus purvais, atsakysime. Atsakymas bus žiaurus. Ir netikėtas - panaudosiu visą savo žurnalisto ir redaktoriaus patirtį.

Tai vienas  mūsų rinkiminių pažadų. Ir šūkių - „Akimirka teisybės apie konservatorius ir liberalus“.

Tad mieli broliai ir seserys, nepavydėkite  tiems sotiems konservatorių, liberalų ir kai kurių buvusių kolegų sotiems, fotošopu išlygintiems veidams, kurie į mus žvelgia iš  plakatų autostradų pakelėse ir miestų gatvėse. Niekas - nei prokurorai, nei specialiosios tarnybos, nei VRK nesidomi, iš kur ,kokių šaltinių finansuojamos šios politinės reklamos grožybės.

 Tvarka ir teisingumas tokių milijonų nevarto ir nevartys. Bet šis neturtas mus apsaugo nuo klaidos- per anksti lįsti rinkėjams į akis, ypač - žinant  žmonių nuomonę apie Seimą, partijas ir politikus.

Juo labiau, kad reklamos Tvarkai ir teisingumui netrūksta. Antai  Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, kuklus žmogus, netrokštantis reklamos ir žiniasklaidos dėmesio, per kelis mėnesius žinomumu baigia pasivyti patį Petrą Gražulį.

Mudu su Kęstu Komskiu, pavydėdami Petrui ir Kęstučiui populiarumo, pradėjome braižytis su plakatais apie vieno prokuroro panames, nors tai ir ne mūsų žanras, nelabai pritinkantis  garbiam Seimo pirmininkės pavaduotojui ir buvusiam redaktoriui, dėl to sulaukėme net kai kurių kolegų, matyt, pagrįstos kritikos. Tačiau ko nepadarai dėl rinkimų ir rinkėjų dėmesio. Turbūt ministras supranta šį juodąjį humorą, už kurį jis moka savo ir savo artimųjų sveikata.

Dabar konkrečiai apie Tvarkos ir teisingumo bendrąsias rinkimų programos  nuostatas.

Tikra teisybė, kad programa lemia tik apie 5 proc. rinkimų  sėkmės, kitaip tariant,  tik  5 proc. balsavusių  padarė įtaką.  Negana to, net patys politikai, dalyvaujantys rinkimuose, jos neperskaito, kaip atsitiko ir praėjusiuose  savivaldybių rinkimuose. Kai kurie Tvarkos ir teisingumo atstovai dalyvavo TV debatuose aiškiai nepaskaitę partijos rinkimų programos, beje, gan neprastos.

Todėl kai kurios partijos pačios  nesivargina, užsako rinkimų programą ekspertams, kitaip tariant, nusiperka. Bet jeigu rinkimų programa neįdomi patiems politikams, ar gali ji sudominti rinkėjus?

Amerikiečiai seniai išrado vaistą nuo tokio politikų abejingumo- jie turi dalyvauti tiesiogiai kuriant programą, o koks autorius paliks likimo valiai savo kūrinį ir nebandys kitų įtikinti, kad jis pats geriausias.

Šią idėją dar radikaliau išvystė Kęstas Komskis, kuris po manęs pristatys puikų sumanymą “Tauta kuria rinkimų programą”, todėl ją bus galima vadinti ne partijos , o Tautos programa.  Taip praktiškai įgyvendinama Tvarkos ir teisingumo  fundamentali tiesioginės demokratijos idėja. Tuo mes parodome, kad sugebame išklausyti žmones, mums jų nuomonė yra svarbiausia. Lenkiu savo galvą -   man tai buvo pati maloniausia staigmena- tikiuosi, tokia bus ir jums.

Rinkimų štabas taip pat  pakvietė  visus kolegas kurti  partijos rinkimų programą. Numatyti  šie programos  bendraautoriai.

Nors pasiūlymus programai Rinkimų štabas turėjo gauti dar pernai, kol kas galime pasidžiaugti tik Onutės Valiukevičiūtė, Vaidevučio Geralavičiaus ir Romualdo Visokavičiaus, Žydrūno Plytniko  programinėmis nuostatomis, beje, labai  solidžiomis. Vėluojantys, matyt, nuogąstavo, kad jų rinkiminiai pažai nepasentų-Rinkimų štabas jų genialių įžvalgų lauks iki Šventų Velykų.

Kuo Tvarka ir teisingumas skirsis iš kitų rinkimuose dalyvaujančių partijų? Šiuo metu Lietuvoje registruotos 38 partijos, 11 paskelbtos likviduojamos. 

Tūlas politologas ar apžvalgininkas kaltina Tvarką ir teisingumą neturint ideologijos. Atvirkščiai, kitos partijos supanašėjusios, jų ideologinis tapatumas  ir skirtybės išblukusios. Pabandykite atskirti konservatorius nuo liberalų ar net socialdemokratų.

Tvarka ir teisingumas yra vienintelė parlamentinė partija, kuri remiasi trimis banginiais- krikščioniškąja demokratija, socialiniu teisingumu ir tautinės tapatybės puoselėjimu. Ypač už nacionalinių interesų besąlygišką gynimą  partija Tvarka ir teisingumas  puolama globalistų, neoliberalių ir neomarksistinių jėgų.

Šių rinkimų į Seimą Tvarkos ir teisingumo rinkimų kampanijos  filosofija akcentuoja antrąjį pavadinimo žodį TEISINGUMAS. Tai nieku gyvu ne tik teisinė sąvoka- ji apima visas sritis- nuo pensijų ir atlyginimų iki sveikatos apsaugos ir bankų. Čia Tvarka ir teisingumas Lietuvos žmonėms turės ką pasakyti. Todėl šių rinkimų į Seimą  programa vadinsis „ Į   teisingesnę Lietuvą“.

Žinoma, ideologija rūpi politologams ir apžvalgininkams, tačiau  ideologija nepapenėsi žmonių , todėl dėl jos jie nekvaršina galvos. Ar pavyks savo programa atspėti , ko reikia Lietuvos žmonėms?

Įdomu, kad sociologų apklausos, kokios temos labiausiai rūpi žmonėms, visiškai sutampa su Kęsto Komskio TV siužetuose žmonių pasisakymais. Tai mažos pajamos, nedarbas, kainos, jaunimo miglotos perspektyvos, valdžios korupcija, emigracija.

 Ankstesniuose rinkimuose dešiniesiems pavykus sukelti karinės grėsmės isteriją, į svarbiausių temų penketuką pateko pavojaus iš Rytų tema, dėl kurios konkurentams priklijavus Tvarkai ir teisingumui prorusiškos partijos etiketę, patyrėme didelių nuostolių.

Nūnai šią temą pakeitė pabėgėlių tema. Čia Tvarka ir teisingumas  su savo pozicija gali tikėtis pelnytų  didelių politinių dividendų.

Žinoma, net geriausia rinkimų programa bus nieko verta, jeigu nesugebėsime jos įtaigiai pristatyti rinkėjams. Ypač svarbu ją paskleisti elektroninėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Pirmieji žingsniai padaryti- mūsų svetainė tvarka.lt šiuo metu yra geriausia iš visų politinių partijų. Svarbu ją toliau vystyti, gerinti ir įvairinti turinį,  apipinti ją tankiu facebook‘ų tinklu.

Savo rankose laikote pirmąjį rinkimų štabo biuletenio „Viltis „numerį. Tai specifinis teminis nedideliu viso labo  4 tūkstančių tiražu išleistas leidinys, skirtas tik Teisingumo registrui. Dėl striuko man skirto laiko Teisingumo registro negaliu išsamiau pristatyti .  Kas tai per daiktas, sužinosite, perskaitę „Viltį“ Galiu pasakyti tik tiek, kad ši pagal atskirą planą vykdoma pilietinė iniciatyva kol kas eina kaip per sviestą ir ypač aktuali Tvarkai ir teisingumui, kai partija yra sekama ir persekiojama visais įmanomais būdais.  

Mėlynasis Teisingumo registro  autobusiukas, vairuojamas Almanto Petkaus, atvažiuos  pas kiekvieną vienmandatininką, jeigu tik jis netingės  pakviesti. Ypač tie, kurie nebus pertekę  pinigais, o tokių, kaip suprantu, bus dauguma. Tvarka ir teisingumas-neturtingų žmonių partija neturtingiems žmonėms , kurių Lietuvoje- dauguma.  Drįsčiau prognozuoti, kad Teisingumo registras gali būti  Tvarkos ir teisingumo rinkimuose laimingas bilietas. Tfu, tfu, kad tik neprisišnekėčiau. 

Birželio mėnesį  pasirodys antrasis „Vilties „ numeris Tai  bus tikrasis Tvarkos ir teisingumo rinkimų  laikraštis, jo herojai- mūsų vienmandatininkai, kurie bus išsamiai ir gražiai pristatyti visuomenei. Drauge su jais bus pristatyta ir rinkimų programa. Tai bus masiniu šimtatūkstantiniu tiražu  išleistas biuletenis, kurį mūsų vienmandatininkai savo apygardose platins visą vasarą. Vienmandatininkai turės iš anksto pranešti, kiek jie užsisako (nemokamai) „Vilties“ egzempliorių. Užsisako tiek, kiek pajėgs išplatinti.

Trečias „Vilties“ numeris išeis rugsėjo pradžioje, paskelbus galutinį Tvarkos ir teisingumo daugiamandatėje  apygardoje sąrašą ir ištraukus partijos rinkimų numerį. Šio  rudens laikraščio pagrindinis herojus- Tvarkos ir teisingumo sąrašas, kuris bus pats geriausias.  Taip pat bus pristatyti Tvarkos ir teisingumo šūkiai, kurie bus naudojami lauko ir visose kitokiose reklamose.  Vienas jų, primenantis tiesioginę demokratiją  ir K.Komskio Tautos programą, galėtų būti „Mes jus girdime“. Tokių šūkių turėti būti ne mažiau dešimties.

 Šis  rudens „Vilties“ numeris bus platinamas visą lemiamą paskutinį  rinkimų mėnesį, pasitelkus ir partijos aktyvą, ir  privačias platinimo tarnybas.

Tai bendros rinkimų vajaus gairės. Detalesnė rinkimų kampanijos dramaturgija, taip pat ir  rinkimų vajaus grafikas, , kada startuosime su TV ir radijo reklama, plakatais, kokiomis formomis bendrausime su rinkėjais, per kurias žiniasklaidos priemones,  kaip kalbėsime TV debatuose, kuriuos konkurentus pulsime, o kuriuos palaikysime, kaip pagaliau atrodysime, rengsimės, net kokios bus mūsų šukuosenos- tai pernelyg svarbūs klausimai, kad jų imtumės mes, mėgėjai. Juos patikėsime profesionalams.

Tvarką ir teisingumą bemaž kasdien laidoja, kalba apie jos skilimus ir susiliejimus su nežinia kuo, juodina ir šmeižia, bando ją išstumti į paraštes, paversti ją užribio ir  pajuokos partija. Viskas veltui.

Į mūsų rinkimų sąrašą įsilieja nauji patrauklūs, visuomenei žinomi  veidai, kurie nekonkuruoja su  Tvarkos ir teisingumo senbuviais, neiškreipia partijos tapatybės, o tik ją paryškina.

Aš neabejoju, kad Tvarka ir teisingumas dalyvaus formuojant naują  Vyriausybę. Ir kur kas didesnėmis teisėmis, nei po praėjusių Seimo rinkimų. Dar niekur nepavėluota, dar niekas nepagadinta.

Gražių Jums, broliai ir seserys, Šventų Velykų!