Visos Seimo frakcijos reikalauja nepriklausomos ekspertinės išvados dėl „valstiečių“ buldozeriu stumiamos urėdijų reformos

2017-03-30

Aplinkos ministerija pasiūlė šiuo metu pelningai dirbančias 42 urėdijas sunaikinti ir įkurti vieną valstybinę įmonę su 25 padaliniais visoje šalyje. Ekspertai pažymi, kad ši ypač skubota ir buldozeriu stumiama „valstiečių“ pertvarka yra naudinga ne valstybei ir ne jos piliečiams, o didžiosioms medienos perdirbimo įmonėms. Skirtingų šalių ekspertai pažymi, kad monopolizuojant medienos rinką, visą medieną įsigyti Skandinavijos verslininkams bus paprasčiau ir pigiau, nes jie galės be konkurencijos užsitikrinti pageidaujamą medienos kiekį, kurį įsigis mažesne nei rinkos kaina. Ekspertai pažymi, kad ši reforma yra neišdiskutuota ir nėra pateikta kaštų ir naudos analizė.

Seimo statuto 145 straipsnio 2 dalis numato, jeigu įstatymo projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reglamentavimą (nustatyti, pakeisti arba panaikinti teisės subjektų teises arba pareigas, formuluoti tam tikrų sričių reformos kryptis arba raidos strategiją) ir pagrindinis komitetas arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių (bet ne vėliau kaip 72 valandos po svarstymo pagrindiniame komitete pabaigos) paremia tokią iniciatyvą, nutarus pradėti projekto svarstymo procedūrą Seimo valdybos nustatyta tvarka užsakomas nepriklausomas ekspertinis teisės akto projekto įvertinimas. 

„Šiandien pateikiau Seimo valdybai 46 Seimo narių, kurie priklauso skirtingoms frakcijos, prašymą dėl privalomo nepriklausomo ekspertinio teisės akto projekto įvertinimo. Artimiausiu metu Seimo valdyba paskelbs viešą konkursą ekspertinei išvadai gauti dėl Aplinkos ministerijos pateiktos ypač skubotos miškų reformos.

Jei aplinkos ministras K. Navickas kartu su visa ministerija nesugeba pateikti konkrečių skaičiavimų, mes imamės iniciatyvos taisyti ministro darbo broko klaidas. Tikiuosi, jog geriausi mūsų šalies ekspertai bei kitų Europos Sąjungos valstybių ekspertai, kurie turi didžiulę patirtį pateiks išsamius paskaičiavimus, kaip padaryti, ka ši reforma atneštų didžiausią naudą mūsų valstybei. Mes privalome pasimokyti iš Latvijos ar kitų valstybių klaidų ir pasistengti, kad mūsų reforma leistų atnešti didžiausią ekonominę naudą mūsų valstybei, o miškai netaptų švedų gigantams tik trumparegišku medienos ir pinigų šaltiniu, kurį norima kuo greičiau suvartoti“,– pažymėjo Seimo narys Vytautas Kamblevičius

 

 Daugiau informacijos:

Seimo narys

Vytautas Kamblevičius, mob. 869985552