Centrinis partijos rinkimų štabas rinkosi aptarti artėjančių savivaldos rinkimų

2018-07-03

2018 m. liepos 3 d. buvo rengiamas eilinis partijos Centrinio rinkimų štabo posėdis. Pirmininkaujant štabo vadovui Vytautui Kamblevičiui, posėdžio metu buvo aptartos artėjančių savivaldos rinkimų gairės bei patvirtintoje darbotvarkėje esantys klausimai. Bendru Centrinio rinkimų štabo sutarimu buvo nutarta, kad partijos skyriai galutinius kandidatų į savivaldos rinkimus sąrašus turi pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Posėdžio metu nuspręsta, kad artimiausiu metu bus paskelbtas detalus grafikas, kada Štabo nariai, kartu su kai kuriais Seimo nariais  lankysis apskrityse ir rajonuose. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į kai kurių partijos skyrių pageidavimą žinoti tokią informaciją iš anksto.

Posėdyje buvo iškeltas klausimas ir dėl rinkimų štabo antrojo pavaduotojo Dobilo Sinkevičiaus elgesio, kuris neparodė susidomėjimo Centrinio rinkimų štabo veikla ir posėdyje nepasirodė. Kaip Rinkimų štabo vadovo pasitikėjimą praradęs asmuo, vienbalsiai D. Sinkevičius buvo išbrauktas iš Centrinio rinkimų štabo struktūros, jo buvusias pareigas patikint Vladui Achmatovui.

Reaguodami į kai kurių partijos skyrių prašymus, štabo nariai tarėsi dal galimybės kreiptis į skyrius dėl pageidavimų savivaldos rinkimų programai. Posėdžio pabaigoje buvo nutarta, kad preliminarių pasiūlymų rinkimų programai Centrinis rinkimų štabas lauks iki 2018 m. liepos 18 d.