Pone V.Gailiau, nevokime tikėjimo valstybe

2016-03-04, Profesorius Povilas Gylys

Kreipiuosi į generolą Vitalijų Gailių po jo publikacijos Delfyje skambiu pavadinimu „Negalima vogti tikėjimo valstybe“. Mat manau, kad šią publikaciją jis turi adresuoti sau ir savo politinei aplinkai – liberalams ir konservatoriams. Juk jis, kaip Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, elgiasi negarbingai. Nes savo publikacija bando sudaryti įspūdį, kad komisija nagrinėjo tik garsiąją Vijūnėlės dvaro istoriją ir kad joje nebuvo karštai diskutuojama ir kitais, pirmiausia, Austėjos Landsbergienės  privataus verslo galimai neteisėto rėmimo iš valstybės išteklių klausimais. O ta privataus verslo istorija pagal savo numanomą žalą (kalbama apie maždaug 6 mln. eurų sumą) yra verta žymiai didesnio dėmesio ir ryžtingesnio užkardymo nei dorai nepaaiškinto turinio pasikalbėjimai tarp mero, ministrų, premjero.

Apie tai generolas V.Gailius, kaip ir visa viešųjų ryšių komanda, sudaryta iš politikų, teisėsaugos atstovų ir žurnalistų, neužsimena nei žodžiu. Todėl daug kam susidaro įspūdis, kad visas tas triukšmas yra daugiau priešrinkiminių purvo vonių organizavimas, tarppartinės muštynės nei tikra kova už viešąjį interesą, už teisingumą, vadinasi, ir už valstybę. V.Gailius privatizavęs kovotojo už tiesą monopolį, tačiau demonstruodamas akivaizdų šališkumą šiose bylose, griauna teisės viršenybės principą ir tuo pačiu menkina tikėjimą valstybe. Šališkumas, vienų bylų iškėlimas, o kitų nutylėjimas reiškia ne demokratinę, o manipuliacinę praktiką ir viešojo blogio sklaidą. Deja, V.Gailius, kurį kažkada maniau esant kovotoju už teisingumą, savo elgesiu ir pareiškimais prisideda prie šalies nuvalstybinimo, žmonių nusivylimo valstybe kaip bendro gėrio kūrėja. O gaila...