Tikros demokratijos nereikia diegti nei šautuvais nei guminėmis lazdomis

2017-10-11

Po sekmadienio smurto Katalonijoje, kalbėti apie klausimus, kurie numatyti eiliniame Vadovų Tarybos posėdyje, būtų ne tik kvaila, bet ir šventvagiška. Tarsi vaidintume, kad nieko neatsitiko.

Manau, kad ir mes Europos Parlamente, ir Vadovų taryba pirmiausiai turėtų pasisakyti demokratijos klausimu. Pradedant nuo to, kaip mes ją suprantame.

Nuotraukos iš Katalonijos visam pasauliui parodė kitokį, negu iki šiol buvo įprasta, demokratijos vaizdą. Sukruvinti veidai, guminėmis kulkomis sužeisti žmonės, už plaukų tempiamos moterys. Už tai, kad norėjo pasinaudoti vienu iš esminių laisvės ir demokratijos instrumentu – referendumu.

Tai protu nesuvokiamas brutalus išpuolis, įvykdytas prieš laisva ir demokratine iki šiol laikytos Europos piliečius. Bet kokie pasiteisinimai dėl jėgos panaudojimo ir bandymai pateisinti Ispanijos valdžios organizuotą smurtą prieš taikius katalonus yra ciniški bei reiškia tik viena: pritarimą visuomenės laisvių ir teisių suvaržymams pačiomis brutaliausiomis formomis.

Tikros demokratijos nereikia ginti nei šautuvais, nei guminėmis lazdomis. Tokie veiksmai vienoje iš Europos valstybių akivaizdžiai prieštarauja pamatiniams Europos Sąjungos principams, žodžio ir susirinkimų laisvei.

Veiksmais Katalonijoje akivaizdžiai pažeista Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos žmogaus teisių konvencija, daugelis kitų tarptautinės teisės normų.
Išdrįsiu paklausti: kuo tai skiriasi nuo 1956 metų Vengrijoje, nuo 1968 metų Čekoslovakijoje, nuo 1988 metų Lietuvoje ir 1989 metų Gruzijoje, kai policija ir kariuomenė bananais, kastuvėliais ir tankais „auklėjo“ demokratijos, laisvės ir nepriklausomybės siekiančias tautas?

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl Ispanijos vyriausybės veiksmų 2017 m. spalio 1 dieną Katalonijos regione, manau, kad kuo greičiau šiuo klausimu turėtų būti sušaukta neeilinė Europos Vadovų Taryba. Tokį pasiūlymą dar pirmadienį aš pateikiau ponui Tuskui ir būčiau labai nustebęs, jeigu jis apie tai dar nežino.