Pradėkime veikti apsaugodami Europą nuo migrantų

2016-03-08, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Antradienį, Kovo 8-ąją, Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, raginančią pasirūpinti prieglobsčio prašančių moterų saugumu.

Europos Parlamente kalbėjęs Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi pažymėjo, kad penktadalis iš Sirijos bėgančių šeimų galvų yra moterys, o vienišų, nėščių ar su vaikais keliaujančių moterų skaičius jau viršijo vyrų pabėgėlių skaičių.

Frakcijos Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa kalbėjęs frakcijos vicepirmininkas Rolandas Paksas pastebėjo, kad Europos visuomenė valgo savo politikų lengvabūdiškumo sunokintus vaisius. „Ir ateityje jie bus tik kartesni, jeigu mes vėl įklimpsime diskusijose ir svarstymuose”, - sake R. Paksas.

Jis ragino aiškiai atskirti pagalbą karo pabėgėliams ir netapatinti jos su pagalba visiems į Europą plūstantiems migrantams.  „Gal pagaliau suprasime, kad Europos valstybių priedermė yra padėti karo pabėgėliams, o ne atverti savo miestus visiems migrantams?”, - klausė europarlamentaras iš Lietuvos. 

Anot jo, diskutuoti dėl akivaizdžių dalykų nebėra reikalo. „Taip“ pagalba ir humanitarinė parama karo pabėgėliams, asmenims, iš savo tėvynės bėgantiems dėl politinio persekiojimo ir griežtas „Ne“ į Europą plūstantiems geresnio gyvenimo ieškotojams.

„Jūs gi komisare, neprivalote apgyvendinti ir turbūt nepriimtumėte savo namuose svečių, kurių jūs nekvietėte. Kodėl kitaip elgtis turėtų Europos valstybių piliečiai?”, - kreipdamasis į  Jungtinių Tautų vyriausiąjį  pabėgėlių reikalų komisarą Filippo Grandi, klausė R. Paksas.

Jis ragino nustoti diskutuoti ir pradėti veikti, apsaugant Europą nuo migrantų, o ne ieškant jiems prieglobsčio. Saugant išorines Europos Sąjungos sienas, o ne už milijardus perkant Turkijos prielankumą. Užtikrinant bendrijos valstybių piliečių saugumą.

„Ne pabėgėlių iškaišiojimas po atskiras valstybes yra svarbiausias Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos reikalas. Reikia šalinti karų ir konfliktų priežastis. Taip, reikia padėti nuo gaisro nukentėjusiems, bet be tos pagalbos reikia realių pastangų neleisti gaisrui įsiliepsnoti ir jam plisti.

Žinote, dabar viskas taip siurrealistiškai atrodo: metus kitus žiūrime, kaip dega ištisi kaimai vienoje ar kitoje valstybėje. Kai jie sudega, tada ieškome būdų ir sąlygų padėti neva padegėliams. Nors tarp jų gerokai daugiau tokių, kurie ir gaisro nematė, ir dūmų kvapo nejuto.

Demokratija nėra tada, kai leidžiama kam lipti ant galvos. Tikroji demokratija ateina iš suvokimo, kai žmogus sau neleidžia daryti kitiems nepriimtinų dalykų”, - kalbėjo frakcijos Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa vicepirmininkas R. Paksas.