Rolando Pakso parašas - po deklaracija dėl tiesioginės demokratijos Europos

2016-11-08, Europos Parlamento nario, Prezidento Rolando Pakso biuro informacija

Nuotraukoje - Rolandas Paksas pasirašo Stokholmo deklaraciją. Greta – ADDE vykdančioji direktorė Yasmine Dehaene. 

„Įsipareigojame užtikrinti, kad būsimos politikų kartos tartųsi su Europos žmonėms tiesiogiai ir demokratiškai. Įsipareigojame užtikrinti mūsų kultūrinių ir tautinių tradicijų tęstinumą. Įsipareigojame ginti Europą nuo visų grėsmių mūsų laisvei ir suverenitetui“, - sakoma deklaracijoje, kurią Stokholme (Švedija) be kitų Europos politikų, pasirašė ir Europos Parlamento narys, Prezidentas Rolandas Paksas.

Šia deklaracija Europos tiesioginės demokratijos aljansas (ADDE), jungiantis įvairius politikus Europoje Sąjungoje, dar kartą patvirtino savo poziciją dėl kitokios Europos.

ADDE yra Europos politinių partijų sąjunga, kurios turi bendrą tikslą sukurti kitokią, demokratiškesnę Europą ir labai skeptiškai vertina šiuo metu esančią neskaidrią ES sistemą.

Joje veikia politikai, atstovaujantys Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės piliečius. Aljanse yra ir Europos Parlamento narys iš Lietuvos, Prezidentas Rolandas Paksas.

Deklaraciją kartu su kitų valstybių atstovais pasirašęs politikas pabrėžė, kad šiandien akivaizdu, jog Europą siekiama atitolinti nuo savo pamatinių vertybių.

„Valstybių piliečiams primetama ne rinktų politikų, bet skiriamų ir įtakojamų eurobiurokratų valia. Neįsiklausoma į valstybių piliečių nuomonę vienu ar kitu klausimu, su jai nesitariama, bet veikiama prieš juos. Tai nebeturėtų tęstis, jei iš tiesų norime išsaugoti ES kaip politinį ir ekonominį darinį“, - sakė pašnekovas.

Stokholmo Deklaracijoje taip pat įsipareigojama siekti užtikrinti, kad ją pasirašiusių politikų šalyse pirmenybė būtų teikiama teisinės valstybės principams ir iš žmonių nebūtų atimta galia. Joje taip pat pasisakoma prieš  radikalųjį islamą ir už savo valstybių kultūros, tradicijos ir istorijos vertybių gynimą.

„Baltijos jūra skalauja aštuonių Europos Sąjungos valstybių krantus. Lai šis susitikimas ir deklaracija būna pirmąja žuvėdra, pranašaujanti iš tiesų laisvos, savarankiškos, saugios ir demokratiškos tautų Europos atgimimą“ – po deklaracijos pasirašymo sakė R. Paksas.

Deklaracijos pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ADDE prezidentas Roger Helmer, aljanso vykdančioji direktorė Yasmine Dehaene, Jungtinę Karalystę atstovaujantis Europoje gerai žinomas eurorealistas Nigel Farage.

Nuotr.: R. Paksas pasirašo Stokholmo deklaraciją. Greta – ADDE vykdančioji direktorė Yasmine Dehaene.