ŽŪM pertvarka – iš pradžių į debesis, o po to – dar aukščiau

2018-03-26

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ministerijos darbuotojams šiandien pristatė ministerijos pertvarkos planą, kuris labiau primena ne realią valstybinės įstaigos optimizavimą, jos veiklos efektyvinimą, bet dar vieną kėdžių perstumdymą.

Prieš pusantrų metų pažadėtoje ŽŪM reorganizacijoje, dabartiniame pertvarkos plane nebeliko ministerijos perkėlimo į Kauną. O kaip skambiai buvo reklamuojama ši idėja, kalbama apie regionų plėtrą ir panašiai.

Tuomet žadėtas racionalus, pragmatiškas, apgalvotas ir pasvertas biurokratijos mažinimas virto ŽŪM departamentų naikinimu, tik formaliu etatų stumdymu ir funkcijų bei pareigų chaosu.

Departamentų vadovai, dabar taip vadinamieji vyriausieji patarėjai, vyresnieji patarėjai ir visi kiti patarėjai bus perkeliami į taip vadinamą „debesį“. O kur toliau? Puikiai prisimenu kaip Vilniaus rajono savivaldybė prieš gerą dešimtmetį savo rajoną buvo paskelbusi Dievo karalyste žemėje.  Matyt ir ŽŪM‘e nebetoli iki to.

Šiek tiek paanalizuokime šią ŽŪM reorganizaciją.

Ministerijos struktūros pakeitimų plane numatyta įsteigti net 23 naujas 17-18 kategorijos pareigybes. Pagal kategoriją šios pareigybės visai nebetoli paties ministro, kurio kategorija yra aukščiausia – 20-ta.

Pagal B. Markausko planą yra siūloma steigti 6 naujas ministerijos vyriausių patarėjų 18 kategorijos pareigybes, 2 naujas ministerijos vyresniųjų patarėjų 17 kategorijos pareigybes, vieną naują ministerijos patarėjo 16 kategorijos pareigybę, taip pat ir naujų skyrių vedėjų 17 kategorijos pareigybes. ŽŪM skyrių vedėjai pagal savo kategoriją ir atlyginimą beveik priartės prie aukščiausio valstybės tarnautojo lygio. Tai bent reforma.

B. Markauskas šiuo metu per visą ministerijos gyvavimo istoriją turi daugiausiai patarėjų – net 7 ir neketina nė vieno jų atsisakyti, o net jų skaičių dar padidinti. Juk negali B. Markauskas atsilikti nuo Sauliaus Skvernelio, kuris taip pat garsėja tuo, kad turi daugiausia patarėjų per visą LR Vyriausybės istoriją. Nei vienas premjeras iki šiol neturėjo tokios didelės patarėjų gvardijos.

Grįžkime prie ŽŪM reorganizacijos plano. Ministerijos funkcijų paskirstymas tarp padalinių chaotiškas, neiškus, o kai kur – besidubliuojantis. Kai kurių funkcijų iš vis nelikę. Gal, sakysite, neliko tokių funkcijų, kurios nebereikalingos. Sutikčiau jei būtų taip. Pagal B. Markausko planą naujoje struktūroje nebeliko kooperacijos plėtros. O gal jos nebereikia? Kam ta kooperacija žemės ūkyje. Juk pernai labai sėkmingai buvo išdalinta ES parama Lietuvos kooperatyvams. Su ministru siejamam „Pienas LT“ kooperatyvui atiteko virš 3 mln. eurų. Tai ir užtenka. Negi dar yra kitų, paramos vertų kooperatyvų Lietuvoje.

Peržvelgus naujų pareigybių specialiuosius reikalavimus susidaro įspūdis, kad šios pareigybės galimai yra kuriamos jau iš anksto numatytiems, saviems asmenims. Štai, pavyzdžiui, Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjams keliamas reikalavimas turėti ne mažiau, kaip 3 metų patirties skyriaus veiklos srityse, o to paties skyriaus vadovui (skyriaus vedėjui) reikalavimas tik vienerių metų darbo patirtis. 13-tos kategorijos specialistams reikalaujama turėti magistro laipsnį, o aukštesnės, 14-os kategorijos specialistams pakanka ir žemesnio išsilavinimo. Naujai steigiamose pareigybėse numatyti dirbtini, nepagrįsti, sunkiai įvertinami ir apčiuopiami reikalavimai. Iš parengtų pareigybių aprašymų nėra aišku, kuriose srityse dirbs naujai steigiamas 9 asmenų taip vadinamas „strategų korpusas“. Ką jie strateguos, koks bus jų santykis su ministerijos padaliniais? Ar dar mažai prirašyta Lietuvos žemės ūkio strategijų? Ar jau visos tos sukurtos strategijos jau įgyvendintos ir dabar reikia naujų?

Ministerijos struktūros pakeitimų plane, kuris, kaip suprantu, buvo rengtas gerus pusantrų metų apstu klaidų, netikslumų, prieštaravimų. Pavyzdžiui, plane nurodoma, kad skyriaus vedėjas pavaldus departamento direktoriui, tačiau departamentų juk jau nebelieka. Skyriaus vedėjui susirgus arba atostogaujant jį pavaduoja visi patarėjai tuo pačiu metu. Kaip sakoma – penkios auklės, o vaikas be galvos. Dar juokingiau atrodo tai, kad Augalininkystės ir agroaplinkosaugos skyriui priskirtos žuvininkystės funkcijos. Gal ir logiška. Juk žuvys kažkada išlipo į krantą. Iš jų ir mes atsiradome kartu su visais žinduoliais.

Vaizdelis piešiasi tikrai ne koks. Panašu, kad pusantrų metų buvo per mažai ir ministerijos reorganizacijai pasirengta atmestinai, dalies pareigybių naikinimas bus fiktyvus, o naujai kuriamos pareigybės orientuotos į konkrečius, jau iš anksto numatytus asmenis. Konkursai, matyt, vyks tik dėl akių.

Tokį įspūdį sustiprina dar ir tai, kad tokia kadrų politika jau plačiai iškerojo B. Markausko vadovaujamoje ministerijoje. Pakanka prisiminti pernai vasarį skandalingai iš Žemės ūkio ministro patarėjo pareigų atleistą Virginijų Eugenijų Kirsnicką, kuris buvo glaudžiai susijęs su organizacija, kuri buvo įtariama Europos Sąjungos lėšų grobstymu, netinkamu pinigų panaudojimu bei fiktyviais sandoriais. Šis B. Markausko artimas bičiulis vėl grįžta į aktyvią ES paramos skirstymo veiklą ir tai savo parašu laimina pats B. Markauskas. V. E. Kirsnickas šių metų sausį ministro įsakymu paskirtas į taip vadinamą PAK‘ą – europinių projektų atrankos komitetą. Į tą patį PAK‘ą paskirtas dar vienas ministro rinkimų rėmėjas, aktyvus ES lėšų „įsisavintojas“ Arvydas Žiogas. Pernai A. Žiogo vadovaujamai Vietos veiklos grupei, kaip rašė spauda, buvo paskirta 2,4 mln. eurų europinė parama, nors A. Žiogas buvo skolingas ir negrąžinęs nederamai panaudotos paramos. Tame pačiame komitete atsidūrė ir ministro Broniaus Markausko patarėjas Dalius Žilinskas, kuris vadovauja konsultacinei kompanijai, konsultuojančiai kaip gauti ir įsisavinti ES paramą. Na, dabar tai jau tokie veikėjai ES parama paskirstys išties „teisingai“.

Nepotizmo, chaoso ir destrukcijos Žemės ūkio ministerijoje tikslai sunkiai suvokiami. O rezultatai – nuspėjami nesunkiai.

Pačios Žemės ūkio ministerijos iniciatyva prieš keletą mėnesių pasamdyta konsultacijų bendrovė „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ už 12000 eurų konstatavo, kad funkcijų analizė ir krūviai senojoje ministerijos struktūroje buvo optimalūs. Ir nors „Ekonominių konsultacijų ir tyrimų“ ekspertai rekomendavo ministerijai atsisakyti nevykdomų funkcijų, skyrių funkcijų formulavimą pateikti taip, kad būtų aiškus loginis ryšys su ministerijos vykdomomis funkcijomis, tai nebuvo padaryta. Po mūsų – nors ir tvanas.

Aišku B. Markauskas pristatydamas ministerijos reorganizaciją visuomenei nepasakos apie p. Kirsnicką, p. Žiogą ir kitus savo „draugelius“. Bus pasakyta, kad ministerijoje naikinamos 53 pareigybės ir vietoj 343 pareigybių liks 290. Bus panaikinti taip vadinami „tušti“, laisvi etatai, o vidurinės grandies valdininkai, skyrių vedėjai taps paprastais specialistais ir jie išstums dabartinius žemiausios grandies darbuotojus. Ministerijos grietinėlės ši reforma nepalies. Labiausiai nukentės eiliniai, žemiausios, silpniausios grandies darbuotojai.

Destrukcija, chaosas, nepotizmas. Dar viena paralyžiuota institucija.

Prisiminus Krylovo pasakėčią, norisi pamoralizuoti, kad jei nėra klausos, tai net ir perstumdžius Žemės ūkio ministerijos kvarteto kėdes jis geriau negrieš.