Miškasodis subūrė profesinei bendrystei vardan ateities miškų

2017-04-11

Balandžio 8 dieną Prienų miškų urėdija  visus kvietė prisidėti prie talkos ir taip pratęsti  pernai pradėtą nacionalinio  miškasodžio  tradiciją.

Lietuvos rekordus registruojančios agentūros „Factum“ duomenimis, per pirmąjį nacionalinį miškasodį 2016 metų balandžio 16 dieną pasodintas iki tol didžiausias miškų plotas – 80,53 hektaro, beveik pusė milijono medelių. Prienų miškų urėdijos pernykštis indėlis – apželdintas 0,9 ha plotas Birštono girininkijos Matiešionių miške  (4600 pušies želdinių). Urėdijos darbuotojams talkino Lietuvai pagražinti draugijos  Birštono skyriaus nariai, vietos bendruomenės, gyventojai, medžiotojai, politikai.

Šiemet urėdijos darbuotojai  talkininkų laukė Meškapievio girinkijoje, kurios girininkas Robertas Tarasevičius  buvo numatęs atkurti vieną iš Prienų šilo kirtaviečių. Buvo paruošta ir pirštinių, ir darbo priemonių, ir lauko vaišių.  Laukymės pakraštyje ant degančio kelmo  gardų kvapą skleidė žuvienė, troškuliui numalšinti labai tiko šviežia sula.

Deja, miškininkų iniciatyva liko neišgirsta. Iš talkininkų į miškasodį  vienintelis atvyko Seimo narys  Vytautas Kamblevičius, kuris juokavo dirbsiąs už tris, medelius sodinsiąs pagal taisykles, juolab kad studijų metais be agronomijos pagrindų įgijo ir miškininkystės srities žinių. Urėdas Robertas Judickas pasveikino susirinkusius urėdijos administracijos ir girininkijų darbuotojus, palinkėjo nuoširdaus ir prasmingo darbo. Pasak jo, nepaisant neraminančios miškininkystės sektoriaus pertvarkos,  jame dirbantys žmonės nepraranda tikėjimo savo darbo prasme, profesines pareigas atlieka su didele atsakomybe, rūpindamiesi dabartiniais ir ateities miškais. Jo teigimu, apie šio miškasodžio metu pademonstruotą profesinę bendrystę po daugelio metų primins ošiantis brandus miškas.

Meškapievio miškų šeimininkas girininkas Robertas  Tarasevičius visus instruktavo, kaip ir kokiais atstumais sodinti daigus. Esant geram orui ir pakiliai nuotaikai, per pusdienį ir negausiomis pajėgomis plyna biržė buvo atkurta: 0,5 ha plote buvo pasodinta 1000 sodinukų: eglaičių ir  pušelių.

Meškapievio girininkijoje šį pavasarį bus atsodinta 30 ha miško. 23 ha daugiau miško bus įveista didžiausios N.Ūtos girininkijos valdose, kirtaviečių ir buvusių pievų vietose.

Prienų miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Tado Zubavičiaus teigimu, iš viso urėdija  šiemet numačiusi pasodinti 200 ha miško: atkurs 115 ha kirtaviečių, įveis 5 ha naujų želdinių pievose, savaiminiam atžėlimui paliks 62 ha plynes, dar 18 ha miško bus atkurta mišriu būdu. Iš viso urėdijos miškuose bus pasodinta per 600 tūkst. sodinukų, daugiausia eglių, pušų, ąžuolų, sudėties paįvairinimui – beržų, juodalksnių, liepų, įvairių krūmų.

Dalė Lazauskienė