Parengtas tvarkos aprašas dėl seniūnaičių išlaidų kompensavimo valdančiosios daugumos nesudomino

2017-05-12
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 16 
dalimi, Prienų rajono savivaldybės tarybai pateikiau sprendimo projektą dėl išlaidų,
susijusių su Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių veikla, apmokėjimo. Seniūnaičiui
siūloma apmokėti su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusias kanceliarijos, pašto,
telefono, interneto ryšio, transporto išlaidas kas mėnesį skiriant 50,00 eurų išmoką
atsiskaitytinai. Deja, Taryboje šiam sprendimui nebuvo pritarta. Argumentai, kuriuos
pateikė valdančiosios daugumos atstovai – Meras Alvydas Vaicekauskas, Tarybos
narys Aleksas Banišauskas, atrodė ne tik neįtikinamai, bet galbūt net absurdiškai.
Esminis paaiškinimas buvo, kad seniūnaičiai gali dirbti savanorystės principu, jiems
gali būti įteiktos padėkos ir panašiai. Buvo suabejota, ar seniūnaičiai dirba vienodai,
kas turi įvertinti jų veiklą. Taip pat buvo kalbama ir apie tai, kad ir Bendruomenių
pirmininkams reikia kompensuoti patirtas išlaidas, kad apmokėjimo administravimas
galbūt taptų ,,našta“ administracijai, galbūt net papildomą etatą reikėtų įsteigti ir apie
tai, kad galbūt apmokėjimo tvarką reikėtų tobulinti.
Valdančiajai daugumai buvo atsakyta į visus klausimus. Buvo įvardinta, kiek yra
seniūnaičių, reikalinga konkreti finansavimo suma, nurodytos ir finansavimui surasti
galimybės. Buvo pasiūlyta svarstyti klausimą dėl administracijos direktoriui ir jo
pavaduotojai 50 % priedų prie atlyginimo mokėjimo, peržiūrėti tikrai nemažas sumas
skirtas įvairių švenčių organizavimui, kurių pagrindiniais herojais dažnai tampa patys
valdžios atstovai. Dėl savanorystės pateiktas taip pat konkretus pasiūlymas. Pasiūlyta
patiems Tarybos nariams parodyti pavyzdį, dirbti savanorystės principu ir atsisakyti
215 eur. patirtoms išlaidoms, susijusioms su Tarybos nario veikla, kompensavimo.
Dėl bendruomenių pirmininkų išlaidų kompensavimo buvo pateikti aiškūs
argumentai ir pasiūlymai. Kadangi Vietos savivaldos įstatymas nenumato
kompensuoti išlaidas, susijusias su jų, kaip bendruomenių pirmininkų veikla,
paskatinti bendruomenių pirmininkus buvo pasiūlyta surandant lėšų
Bendruomenių, asociacijų rėmimo programos. Pati esu ilgametė Prienų miesto
bendruomenės pirmininkė, inicijavau ir Prienų rajono savivaldybės asociacijos
kūrimąsi ir tikrai žinau su kokiomis problemomis susiduria bendruomenės ir kiek
reikia darbo ir pastangų įdėti, kad bendruomeninė veikla būtų organizuojama
sklandžiai ir efektyviai. Šiais metais savivaldybėje vyko susitikimas, kuriame
bendruomenės atsiskaitė savivaldybės skirtas lėšas. Deja, jokios kalbos apie
skatinimą bendruomenių pirmininkams nebuvo, nesulaukta nei Mero, Mero
pavaduotojo, Administracijos direktoriaus padėkų. Dėl savivaldybės
administracinės ,,naštos” mažinimo, galiu paskayti, kad tai yra administracijos
direktoriaus kompetencijos ribose. Jis turi gebėti administruoti darbą ir surasti patį
racionaliausią ir optimaliausią sprendimą.
Apmaudu, kad pažadus dalinama tik prieš rinkimus. Kuomet reikia apsispręsti
konkrečiai, taikomas ,,kabliukų“ ieškojimo principas.
Lauksiu iš Tarybos narių pasiūlymų ir sprendimo projektą teiksiu kitam Tarybos
posėdžiui. Tikiuosi, kad nugalės sveikas protas ir kitam Tarybos posėdyje
seniūnaičiams išlaidų kompensavimo tvarka bus patvirtinta.
Prienų rajono savivaldybės Tarybos narė Loreta Jakinevičienė