Partijos savivaldybių tarybų atstovų forumas (video reportažas)

2016-04-29, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Šių metų balandžio 29 dieną Vilniaus miesto savivaldybės salėje vyko partijos Tvarka ir teisingumas savivaldybių tarybų narių bei merų konferencija. Šiame renginyje buvo aptarta situacija Lietuvos savivaldybėse, kuriose dirba "tvarkiečių" deleguoti atstovai. Sklebiame forumo dalyvių priimtą rezoliuciją

 

KONFERENCIJOS REZOLIUCIJA

Mes, partijos Tvarka ir teisingumas deleguoti savivaldybių tarybų nariai, merai, administracijų vadovai, susirinkę į konferenciją, kurioje apžvelgėme situaciją Lietuvos savivaldoje per vienerius metus po įvykusių rinkimų,

konstatuodami, jog demokratiją suvokiame kaip kintančią politinę santvarką, kuri gimsta iš aktyvios piliečių veiklos ir turi būti nuolat tobulinama, o jos laisvę laiduoja valdžios padalijimas bei priežiūra,

pabrėždami, kad stipri vietos savivalda yra pamatas, ant kurio iškyla brandi demokratinė valstybė, o centrinės ir vietos valdžios santykiai, pasireiškiantys teisių, funkcijų bei finansinių išteklių pasidalijimu, yra vienas svarbiausių  valstybės demokratiškumo rodiklių,

teigdami, jog šiandien mes negalime būti patenkinti esamomis santykių proporcijomis tarp centrinės ir vietos valdžios,

reikšdami susirūpinimą  dėl atsiradusio valdžios institucijų ir žmonių susvetimėjimo,

matydami vienintelį kelią įveikti susvetimėjimą ir sugrąžinti žmonių pasitikėjimą valdžia – stiprinti savivaldos savarankiškumą bei vietos demokratiją,

būdami įsitikinę, jog labiausiai socialiai jautriose situacijose savivaldybė pirmiausiai turi ištiesti pagalbos ranką žmogui, šeimai, bendruomenei,

ragindami centrinės valdžios institucijas daugiau dėmesio skirti vietos savivaldos modelio tobulinimui,

kviesdami užtikrinti efektyvų subsidiarumo principo įgyvendinimą, stiprinti žemiausių savivaldos grandžių ir bendruomenių vaidmenį bei jų laisvę sprendžiant viešuosius vietos reikalus,

pareiškiame, jog būtina realiai užtikrinti gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą mechanizmus įvairiuose lygmenyse bei įgyvendinti tiesioginės demokratijos principus savivaldos institucijų veikloje. Mes inicijuosime Vietos savivaldos įstatymo pataisas, numatančias tiesioginius seniūnų rinkimus.

Esame įsitikinę, kad Lietuvos vietinės valdžios organams įstatymų nustatytose ribose turi būti suteikta teisė tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimant pilną atsakomybę ir vadovaujantis vietos gyventojų interesais.