Prienų skyrius išradingai pasitiko ir paminėjo garbingą Nepriklausomos Lietuvos 100 metų jubiliejų

2018-02-20, Loreta Jakinevičienė

Šimto metų Valstybės atkūrimo dienos sukaktį, partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyrius pasitiko su  projektu ,,Lietuvos Nepriklausomybės aktas kiekvienuose namuose“. Prienų skyriaus pirmininkas Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius, jo padėjėjas Žilvinas Labanauskas, Prienų rajono savivaldybės Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė, Aušra Deltuvienė, Cezaras Pacevičius, Vaidas Kupstas kiti skyriaus atstovai lankėsi Prienų rajono seniūnijų, bendruomenių, įstaigų organizuojamuose renginiuose, sveikino Prienų krašto žmones. Vasario 16-ąją su jaunomis savo atžalomis pasitikome Prienų aikštėje su gražia akcija,  ,,Mes mylim Lietuvą“ ir danguje suplazdėjo 100 geltonų, žalių, raudonų, balionų. Už pagalbą organizuojant šią akciją, už tai, kad Lietuvos Nepriklausomybės aktų kopijos iškeliavo ir pas užsienyje gyvenančius lietuvius, dėkojame aktyviai mūsų skyriaus narei Inridai Baranauskienei.

Įgyvendinant projekto idėjas, itin aktyvūs buvo jiezniečiai. Vasario 5 d. aplankytos ir pasveikintos 27 Jiezno seniūnijos gyventojos, kurios kepė ir dabar kepa duonelę. Vyriausiai duonos kepėjai – 94 metai, jauniausiai – 50.  Skyriaus nariai Kašonių bendruomenės pirmininkas Dalius Kabašinskas, Dukurnonių bendruomenės pirmininkė Vida Ivanauskienė ir Kašonių biblioteninkė Danutė Bajorienė visoms moterims padovanojo Nepriklausomybės akto kopijas ir pašventintos šventos Agotos duonos. Žemaitkiemio krašto bendruomenės pirmininkas, Tarybos narys Vaidas Kupstas aplankė ir Naujosios Ūtos seniūnijos duonos kepėjas. Vasario 14 d. Kašonių kaimo bendruomenėje paminėtas garbingas Nepriklausomos Lietuvos 100 metų jubiliejus. Minint šį jubiliejų, istorikas Vytautas Kuzmickas kalbėjo apie šio krašto savanorius, žmones, kuriems turime būti dėkingi už laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą, istorinės atminties, lietuvybės, gimtosios kalbos išsaugojimą. Už šiltas akimirkas, už galimybę būti kartu organizatoriams ir šio krašto žmonėms  dėkojo renginyje dalyvavę Prienų rajono savivaldybės Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė, Aušra Deltuvienė, Cezaras Pacevičius, Vaidas Kupstas.  

Vasario 15 dieną Prienų rajono savivaldybės Tarybos narės Loreta Jakinevičienė, Aušra Deltuvienė lankėsi Prienų miesto švietimo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose ,,Saulutė“, ,,Gintarėlis“, ,,Pasaka“ , Prienų ,,Žiburio“ gimnazijoje, ,,Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Socialinių paslaugų centre. Džiaugėmės, kad visos mūsų įstaigos Lietuvos gimtadienį sutiko pasipuošusios, išradingai, prasmingais darbais ir naujomis iniciatyvomis. Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius,  tarybos narys Cezaras Pacevičius dalyvavo minėjimuose pagerbiant savanorius Jiezne ir Veiveriuose, padėta gėlių ir uždegtos žvakutės prie atminimo lentų ir savanorių kapų. Veiveriuose dalyvavo Šv. Mišiose, minėjime Šaulių namuose, lankėsi Veiverių Tomo Kučingio meno mokykloje, pas šio krašto žmones. Tarybos narys Vaidas Kupstas lankėsi renginiuose Naujosios Ūtos seniūnijoje, aplankyti ir pasveikinti šios seniūnijos žmonės. Žilvinas Labanauskas dalyvavo Pieštuvėnų kaimo bendruomenės ir vaikų darželio vaikų koncerte ir minėjime, Stakliškių seniūnijoje koncerte ir minėjime, aplankė 4 bibliotekas, du vaikų darželius bei Stakliškių seniūnijos įmones ir įstaigas. Vasario 16 - ąją Tarybos narė Aušra Deltuvienė Nepriklausomybės aktų kopijas įteikė trisdešimt septyniems menininkams parodos atidarymo metu, kurių darbai eksponuojami Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, šią parodą puošia ir Aušros Deltuvienės darbai. Nepriklausomybės aktai įteikti ir Prienų r. savivaldybės apdovanojimų   „Dėkingumas“ metu visiems šių metų nominantams. Džiaugiamės, kad partijos „Tvarka ir teisingumas“  Prienų skyrius su projektu ,,Lietuvos Nepriklausomybės Aktas kiekvienuose namuose“  sušildė daugelio žmonių širdis. Tikimės, kad pasitinkant Kovo 11-ąją tęsime šį projektą su naujomis idėjomis ir sumanymais.