Tvarkiečiai“ aplankė svarbiausius Mažeikių rajono sveikatos, socialinių paslaugų ir kultūros objektus

2016-09-02, Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

Seimo nario K. Bartkevičiaus kvietimu rugpjūčio 29 dieną Mažeikiuose lankėsi Seimo ir Vyriausybės atstovai. Svečiai aplankė svarbiausius Mažeikių rajono sveikatos, socialinių paslaugų ir kultūros objektus, susitiko su įstaigų darbuotojais, kuriuose turėjo galimybę tiesiogiai atsakyti į jiems rūpimus klausimus bei pasidžiaugti nuveiktais darbais.

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas kartu su Seimo nariu Kęstučiu Bartkevičiumi apsilankė Mažeikių miškų urėdijoje, kur aptarė biokuro ruošos, miškų atkūrimo ir įveisimo, miškų priežiūros bei tvarkymo, miško kirtimo valstybiniuose miškuose, apvaliosios medienos prekybos bei medienos transportavimo klausimus. Ministras apgailestavo, kad iki šiol nepavyko išspręsti medienos klasterio klausimo, nors mažeikiškis K. Bartkevičius šiuo klausimu daug iečių sulaužė tiek Vyriausybės pasitarimuose, tiek Seimo posėdžiuose. Po susitikimo Ministras asmeniškai galėjo pamatyti Lopšelio-darželio „Buratinas“ įgyvendintą renovaciją pagal Klimato kaitos programą ir dar kartą įsitikinti K. Bartkevičiaus ypatingu dėmesiu ugdymo įstaigoms.

Susitikime su Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskiene ir savivaldybės administracijos specialistais daugiausia kalbėta atliekų rūšiavimo, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), infrastruktūros gerinimo įstatymo rengimo klausimais. K. Bartkevičius paragino savivaldybės administracijos darbuotojus, artėjant šildymui sezonui, dar kartą nuodugniai išaiškinti gyventojams, jog jų sprendimas nedalyvauti gyvenamojo namo renovacijos procese gali mažinti būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Ligoninės direktorius Albinas Lidžius pristatydamas Seimo vicepirmininkui Kęstui Komskiui ir Energetikos viceministrui Vidmantui Macevičiui VšĮ Mažeikių ligoninės pagerėjusią infrastruktūrą džiaugėsi, kad gautos investicijos ligoninės administracijos, savivaldybės bei Seimo nario K. Bartkevičiaus pastangų dėka. Susitikime su visuomenės sveikatos biuro, pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojais kalbėtasi apie šių įstaigų atlyginimus, darbo sąlygas, finansavimo resursus. K. Komskis sakė, jog būtina keisti apmokėjimo tvarką, atkreipti dėmesį į regionus, nes šiuo metu daugiausia lėšų atitenka Vilniaus ir Kauno didžiosioms gydymo įstaigoms, kuriose teikiamos tos pačios gydymo paslaugos kaip ir regioninėse ligoninėse ir poliklinikose, tačiau už jas mokama kur kas brangiau.

Kitas klausimas, kurį iškėlė ligoninės direktorius Albinas Lidžius, buvo dėl elektros energijos tiekimo, kuris kartais nutrūksta, dėl to genda aparatūra, patiriama didelių nuostolių. Energetikos viceministras V. Macevičius konstatavo, jog būtina ir pačiai ligoninei pasirūpinti nepertraukiamos elektros energijos prietaisais, kad būtų išvengta panašių atvejų.

Seimo nariai Onutė Valiukevičiūtė ir Algimantas Dumbrava domėjosi kultūros ir socialinėmis įstaigomis. Jie pasidžiaugė atnaujintais moderniais Mažeikių kultūros centru, Mažeikių muziejumi ir Viešąja biblioteka, kurie siejami ne tik su įstaigų vadovų gebėjimu profesionaliai parengti investicinius projektus, bet ir su Mažeikiuose išrinkto Seimo nario veikla. Apsilankę Nakvynės namuose, Mažeikių r. vaikų našlaičių ir globos namus ir Mažeikių r. savivaldybės socialinės paramos skyriuje, pastebėjo, jog dar yra nemažai spręstinų socialinių problemų, būtina įtraukti į jų sprendimą ir kitas organizacijas, būtent nevyriausybines.

Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius susitiko su Purvėnų kaimo bendruomenės atstovais, aptarė gatvių apšvietimo, turiningesnio laisvalaikio vaikams kaimuose klausimus bei kitus bendruomenei aktualius klausimus. Susitikimo metu bendravimas buvo itin nuoširdus ir betarpiškas. Audito komiteto pirmininkas pasidžiaugė, kad pasikeitusios apygardos ribos leis K. Bartkevičiui artimiau susipažinti su dar daugiau žmonių ir gilintis į naujųjų savo rinkėjų problemas. Vėliau V. Kamblevičius lankėsi Auksodės daugiafunkciniame centre, kur įstaigos direktorė Ingrida Braziulienė supažindino Seimo narį su įstaigos veikla. V. Kamblevičių maloniai nustebino daugiafunkcio centro darbas ir tvarka bei pažadėjo perduoti mažeikiškiui parlamentarui padėti tarpininkauti Auksodės centrui , sprendžiant saulės kolektorių įgyvendinimo klausimą.

Susitikime su Viekšnių seniūnijos gyventojais Seimo nariai K.Bartkevičius, K.Komskis. V.Kamblevičius, A. Dumbrava ir O. Valiukevičiūtė kalbėjo apie nuveiktus darbus, atsakė į klausimus ir pristatė kandidatą į Seimo narius Akmenės-Mažeikių rinkiminėje apygardoje V. Macevičių.

K. Bartkevičius apgailestavo, jog Viekšniai priskirti kitai rinkiminei apygardai, o čia buvo spręsta nemažai problemų, vyko susitikimai, rengiamos diskusijos, tačiau K. Bartkevičius pažymėjo, kas beatsitiktų, visuomet stengsis būti ten, vykti ten, kur bus reikalingas, pasidžiaugė galėjęs padėti bent daliai į jį besikreipiančių žmonių, nebijojo pripažinti, kas nepavyko, džiaugėsi, kad patys gyventojai spręsdami savo problemas siūlė keisti įstatymus.

Į susitikimus Seimo ir Vyriausybės atstovus lydėjo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys.